Μέλη Ε.Τ.Ε.

Διαδικασία για την εγγραφή νέου μέλους

Για να εγγραφεί κάποιος στην ΕΤΕ θα πρέπει:

  1. Να είναι απόφοιτος της ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ ή τεχνολογικού τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ
  2. Να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής μέλους.
  3. Να συμπληρώσει το έντυπο «Στοιχεία μέλους».
  4. Να πληρώσει την ετήσια συνδρομή για το έτος εγγραφής (10 Ευρώ),  με κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού    6418-127731-582

 (ΙΒΑΝ GR660171 4180 0064 1812 7731 582)

της Τράπεζας Πειραιώς,  όπου θα φαίνεται το όνομα του καταθέτη.

  1. Να ταχυδρομήσει στην ταχυδρομική θυρίδα της Ένωσης ( ΤΘ 45015 – ΤΚ 13510, Αγ. Ανάργυροι Αττικής) φάκελο που να περιέχει:

·       Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή αντίστοιχη βεβαίωση αποφοίτησης.

·       Την αίτηση εγγραφής μέλους

·       Το έντυπο «Στοιχεία μέλους»

·       Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης συνδρομής

 

Την αίτηση εγγραφής μέλους καθώς και το έντυπο στοιχεία μέλους μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της ένωσης.