Ημερήσιο αρχείο: Φεβρουάριος 1, 2019

Επιλογή μελών για συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus+

 Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μελών της ΕΤΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το ΔΣ προχώρησε στην επιλογή των συμμετεχόντων με βάση τα κριτήρια επιλογής, τα οποία τέθηκαν κατά την υποβολή...