Μηνιαίο αρχείο: Μάρτιος 2019

Η ΕΤΕ κάνει την ύστατη προσπάθεια εξεύρεσης λύσης διάσωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Θεωρούμε ως επιστημονική ένωση των εκπαιδευτικών πτυχιούχων της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, η οποία
εκπροσωπεί περίπου 4000 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς λειτουργούς των Τεχνολογικών επιστημών οι
οποίοι διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατεπείγουσα την ανάγκη συνάντησης μαζί σας.
Αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί η ανάγκη να σας εκθέσουμε την πλήρως επιστημονικά

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας για την ΑΣΠΑΙΤΕ

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΕΤΕ) αντιλαμβανόμενη το ιστορικό χρέος απέναντι στη σχολή αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και προσκαλεί όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο θέμα μετεξέλιξης της ΑΣΠΑΙΤΕ, σε συνάντηση εργασίας την Πέμπτη 21/03/2019 17.00 μμ σε αίθουσα του κεντρικού κτιρίου της ΑΣΠΑΙΤΕ προκειμένου να βρεθεί μια κοινή συνιστάμενη βιώσιμη πρόταση.