Ημερήσιο αρχείο: Μάιος 10, 2019

Συνεδρίαση του Δ.Σ της ΕΤΕ στις 11-05-2019

Το Σάββατο 11/5/2019 και ώρα 11πμ θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΤΕ Το κύριο θέμα της συνεδρίασης  είναι οι εξελίξεις στο θέμα της σχολής -προγραμματισμός, επιμερισμός ,προτάσεις,απολογισμός δράσεων της ένωσης. Στη συνεδρίαση του...