Κατηγορία: Erasmus

Επιλογή μελών για συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus+

 Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μελών της ΕΤΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το ΔΣ προχώρησε στην επιλογή των συμμετεχόντων με βάση τα κριτήρια επιλογής, τα οποία τέθηκαν κατά την υποβολή...

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Για συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus της ΕΤΕ

Αθήνα,   20-11-2018 Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η Ε.Τ.Ε, για μία ακόμη φορά, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα μέλη της,  στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ 2014 – 2020. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ της  ETE  έχει ...