Δ.Σ.

ΈνωσηΤεχνολόγωνΕκπαιδευτικών

(Technology Teachers’ Association)

ΠτυχιούχοιΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

Τ.Θ. 45015 – Τ.Κ. 13510 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τηλ: 6973275324

URL: https://www.ete.gr/ , E-mail: ete@ete.gr

Η σύνθεση του Δ.Σ 2018-2019

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ε. για τα έτη 2018-2019

Πρόεδρος ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
6978112040 thmeeli@yahoo.gr
Αντιπρόεδρος ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΒΙΚΤΩΡ 6932858075 convichat@sch.gr
Γενικός Γραμματέας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6973499482 nalg@ath.forthnet.gr
Ταμίας ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6980960050 johnkaramichas@gmail.com
Οργανωτικός Γραμματέας ΦΟΥΣΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 6936737567 ifouseki@sch.gr
Υπεύθυνος Επιστημονικών Θεμάτων ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6972163796 koloutso@sch.gr
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΚΕΧΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 6972446492 olkech@gmail.com

Η σύνθεση του Δ.Σ 2016-2017

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ε. για τα έτη 2016-2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6973072560

kaltsask@gmail.com

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6948045713

nickvasag@sch.gr

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ

6971977441

mipapaz@sch.gr

ΤΑΜΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

6978112040

thmeeli@yahoo.gr

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΥΣΕΚΗ

ΙΩΑΝΝΑ

6936737567

ifouseki@sch.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΡΥΣΟΥΛΗ

ΝΙΚΟΛ

6972448195 6949984345

nvrys@sch.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΒΙΚΤΩΡ

6932858075

convichat@sch.gr

Η σύνθεση του Δ.Σ 2014-2015

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ε. για τα έτη 2014-2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6973275324

moustakasgiorgo@gmail.com

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

6932785003

sertrivell@sch.gr

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6948045713

nickvasag@sch.gr

ΤΑΜΙΑΣ

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

6973035825

sophieniki77@yahoo.gr

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΥΣΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

6936737567

ifouseki@sch.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

6971977441

mipapaz@sch.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΙΚΤΩΡ

6932858075

convichat@sch.gr

Η σύνθεση του Δ.Σ 2012-2013

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ε. για τα έτη 2012-2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6973275324

moustakasgiorgo@gmail.com

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

6932785003

sertrivell@sch.gr

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6948045713

nickvasag@sch.gr

ΤΑΜΙΑΣ

ΒΡΥΣΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛ

6972448195

nvrys@sch.gr

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΛΟΖΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ

6973247582

chrko@in.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

6973035825

sophieniki77@yahoo.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΒΙΚΤΩΡ

6932858075

convichat@sch.gr

Η σύνθεση του Δ.Σ 2010-2011

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ε. για τα έτη 2010 – 2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6973275324

margimy@tellas.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

6932785003

sertrivell@sch.gr

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6948045713

nickvasag@sch.gr

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

6944449503

aplageras@sch.gr

ΤΑΜΙΑΣ

ΒΡΥΣΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛ

6972448195

nvrys@sch.gr

ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΒΙΚΤΩΡ

6932858075

convichat@sch.gr

ΥΠΕΥΘ. Μ.Μ.Ε.

ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

6973072560

kaltsask@gmail.com