Μέλη Ε.Τ.Ε.

Διαδικασία για την εγγραφή νέου μέλους

Για να εγγραφεί κάποιος στην ΕΤΕ θα πρέπει:

  1. Να είναι απόφοιτος της ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ ή τεχνολογικού τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ
  2. Να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής μέλους.
  3. Να συμπληρώσει το έντυπο «Στοιχεία μέλους».
  4. Να πληρώσει την ετήσια συνδρομή για το έτος εγγραφής (10 Ευρώ),  με κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού    6418-127731-582

 (ΙΒΑΝ GR660171 4180 0064 1812 7731 582)

της Τράπεζας Πειραιώς,  όπου θα φαίνεται το όνομα του καταθέτη.

  1. Να αποστείλει σκαναρισμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΤΕ ( ete@ete.gr ) τα ακόλουθα:

·       Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή αντίστοιχη βεβαίωση αποφοίτησης.

·       Την αίτηση εγγραφής μέλους υπογεγραμμένη

·       Το έντυπο «Στοιχεία μέλους»

·       Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης συνδρομής

Την αίτηση εγγραφής μέλους μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της ένωσης.