Παιδαγωγική του Τεχνουργείν

 

This is link text.

 Τίτλος  Περιγραφή  Δικαιώματα
tomoi Πρώτος τόμος: Φιλοσοφική Θεμελείωση, Ψυχο-Παιδαγωγική Τεκμηρίωση και Ιστορική Διαδρομή
Δεύτερος τόμος: Διδακτική Μεδοθολογία και Εργαστηριακή Εφαργμογή της Παιδαγωγικής
Τεχνολογίας με επεξηγηματιά δείγματα κατασκευών
Τρίτος τόμος: Αναλυτικά Προγράμματα Παιδαγωγικής Χειροτεχνίας και Τεχνολογίας για τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια
 1ος Τόμος  Περιγραφή  Κεφάλαια
 1tomos

   1ος Τόμος  – Περιγραφή  – Κεφάλαια

This is link text.

Πρώτος τόμος: Φιλοσοφική Θεμελείωση, Ψυχο-Παιδαγωγική Τεκμηρίωση και Ιστορική Διαδρομή

  2ος Τόμος  Περιγραφή Κεφάλαια
 2tomos    Δεύτερος τόμος: Διδακτική Μεδοθολογία και Εργαστηριακή Εφαργμογή της Παιδαγωγικής
 3ος Τόμος  Περιγραφή  Κεφάλαια
 3tomos    Τρίτος τόμος: Αναλυτικά Προγράμματα Παιδαγωγικής Χειροτεχνίας και Τεχνολογίας για τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια
 Συγγραφέας  Βιογραφία  Έργογραφία
 polichronopoulos  

Πάνος Ι. Πολυχρονόπουλος

τέως Καθηγητής Παιδαγωγιής Τεχνολογίας Πανεπιστήμου Πατρών