ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Συνέχιση της αυτόνομης λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Κρήτης

Γενικά Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Εκπαίδευση

                     Αθήνα,  8 – 1 – 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συνέχιση της αυτόνομης λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Κρήτης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 104/2013 (ΦΕΚ 137/Α/5-6-2013) αναφορικά με την «Αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης – Σχέδιο ΑΘΗΝΑ» προβλέπεται η κατάργηση του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Κρήτης.

Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Κρήτης ιδρύθηκε με τον ν.652/70 (Κ.Α.Τ.Ε. Ηρακλείου) και η λειτουργία του συνεχίστηκε με τους v.576/77 και ν.1404/83. Κατά την προεργασία για την έκδοση του προαναφερόμενου Π.Δ. η επιτροπή που ορίστηκε από τον Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να μελετήσει την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, πρότεινε όχι μόνο την διατήρηση του Τμήματος αλλά και την αναβάθμιση του σε Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων Τ.Ε. Τόσο η Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος (πρακτικό με αρ. 65/21-02-2013) όσο και το Συμβούλιο του Ιδρύματος με αρ. πράξης 8/05-03-2013 και έγγραφο με αρ. πρωτ. 1094/Φ.10/15-03-2013 αποφάνθηκαν υπέρ της διατήρησης του τμήματος στο Ηράκλειο.

Παρόλα αυτά στο Π.Δ. 104/2013 συμπεριλήφθηκε τελικά η ουσιαστική κατάργηση του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Κρήτης από 1/9/2018, αφού αυτό συγχωνεύεται με το Τμήμα Μηχανολογίας και δημιουργούν το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Στο νέο τμήμα δεν υπάρχει πλέον το αντικείμενο του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το τμήμα αυτό:

  • είναι το μοναδικό σε ολόκληρη την Κρήτη που καλύπτει τον τομέα των Δομικών Έργων για πάνω από σαράντα χρόνια, λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχου τμήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης,
  • αποτελεί συνειδητή επιλογή για τους υποψήφιους σπουδαστές, πράγμα που φαίνεται από τις υψηλές βάσεις εισαγωγής και από το μικρό ποσοστό διαρροής,
  • αποτελεί ουσιαστικά μοναδική επιλογή για τους μαθητές του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) της Κρήτης για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Η κατάργηση του τμήματος αναγκάζει τους μαθητές ΕΠΑ.Λ να φοιτήσουν εκτός Κρήτης, λύση με μεγάλο κόστος για τις οικογένειες τους,

καθώς και τη θετική εισήγηση της Περιφέρειας Κρήτης και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου,

η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών ζητά την τροποποίηση του άρθρου 5 του Π.Δ. 104/2013 (ΦΕΚ 137/Α/5-6-2013) και τη συνέχιση της αυτόνομης λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Κρήτης.

 

Για το Δ.Σ. της ΕΤΕ