ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Ενοποίηση κλάδων εκπαιδευτικών

Γενικά Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Εκπαίδευση

                     Αθήνα,  20 – 2 – 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  Ενοποίηση κλάδων εκπαιδευτικών.

Με το άρθρο 29 του Σχεδίου Νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», επέρχεται ένας αναγκαίος εξορθολογισμός στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με βάση τις προβλέψεις του συγκεκριμένου άρθρου ενοποιούνται οι κλάδοι εκπαιδευτικών ίδιων κατηγοριών που διδάσκουν ομοειδή μαθήματα στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η διάκρισή τους αφορούσε μόνο το πτυχίο διορισμού τους και τίποτα περισσότερο.

Αναφορικά με τις ενστάσεις στην ενοποίηση κλάδων εκπαιδευτικών κατηγορίας ΠΕ με διαφορετικούς τίτλους σπουδών πρέπει να αναφερθεί ότι με το Ν. 1566/1986 εδώ και 32 χρόνια όλοι οι εκπαιδευτικοί με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την απαραίτητη παιδαγωγική επάρκεια (εξαμηνιαία ή ετήσια) για όσες σχολές δεν την καλύπτουν στο πρόγραμμα σπουδών τους, εντάσσονται σε κλάδους ΠΕ.

Όλα τα μισθολόγια – βαθμολόγια του δημοσίου μέχρι σήμερα αναγνώριζαν και συνεχίζουν να αναγνωρίζουν αυτή την πραγματικότητα για τους εκπαιδευτικούς και η εξέλιξή τους τόσο η μισθολογική όσο και η βαθμολογική ακολουθεί την κατηγορία ΠΕ για όλους τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σ’ αυτή ως πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η διάκριση αυτή λοιπόν σε πολλούς ομοειδείς κλάδους αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την κατανομή των οργανικών θέσεων και τίποτα άλλο αφού ακόμη και οι αναθέσεις μαθημάτων ήταν κοινές. Έτσι είχαμε τεράστια προβλήματα με την κατανομή των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες χωρίς να υφίσταται ουσιαστικός λόγος δημιουργώντας ένα πολύ μεγάλο διαχειριστικό πρόβλημα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Πολλές φορές μάλιστα οι διάφορες συντεχνιακές πιέσεις ευνοούσαν τον ένα κλάδο έναντι του άλλου στις μεταθέσεις, αποσπάσεις, διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών δημιουργώντας συνθήκες άνισης και προνομιακής μεταχείρισης.

Με βάση λοιπόν αυτή την πραγματικότητα η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών πιστεύει ακράδαντα ότι η ενοποίηση των κλάδων των εκπαιδευτικών κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα αποφέρει μεγάλη εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων που πιστεύουμε ότι πρέπει να διατεθούν στην ανάπτυξη της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης την οποία έχει μεγάλη ανάγκη σήμερα η χώρα μας.

Για το Δ.Σ. της ΕΤΕ

[embeddoc url=”https://www.ete.gr/wp-content/uploads/2018/02/ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΕΤΕ-ΓΙΑ-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΑΔΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf” download=”all”]