Απολογισμός Δ.Σ. διετίας 2016 – 2018

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Στη Γενική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΕΤΕ που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2018 εγκρίθηκε ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. για τη διετία 2016 – 2018.

Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) Απρίλιος 2016 – Μάρτιος 2018

Στις 6 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Ε.Τ.Ε.. Μετά τον απολογισμό της διετίας 2014 – 2016 και την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ στις 9 Απριλίου 2016.

Το Σάββατο 16 Απριλίου 2016, το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα:

Πρόεδρος: Καλτσάς Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Βασαγιώργης Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Παπάζογλου Μιχαήλ
Ταμίας: Θεοδωρόπουλος Σωτήριος
Οργανωτικός Γραμματέας: Φουσέκη Ιωάννα
Υπεύθ. Επιστημονικών Θεμάτων: Βρυσούλη Νικόλ
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Χατζησταμάτης Κων/νος-Βίκτωρ

Το ΔΣ κατά την διάρκεια της θητείας του, δηλαδή κατά την περίοδο Απριλίου 2016 – Μαρτίου 2018 πραγματοποίησε συνολικά 9 συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ ήταν ανοιχτές στα μέλη της ΕΤΕ τα οποία προσκλήθηκαν και αρκετά εξ’ αυτών συμμετείχαν σε αρκετές συνεδριάσεις. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΤΕ, συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα που αναπτύσσονται στον παρόντα απολογισμό και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, έγινε συστηματική χρήση ηλεκτρονικών μέσων όπως η τηλεδιάσκεψη, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ της ΕΤΕ κατά τη διετία της θητείας του και οι αντίστοιχες ενέργειές του αποτυπώνονται σε έξι άξονες:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ & ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Β. ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Ε. ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΕ

Στο αναλυτικό τεύχος του απολογισμού που ακολουθεί, περιγράφονται οι ενέργειες του ΔΣ ανά άξονα.

[embeddoc url=”https://www.ete.gr/wp-content/uploads/2018/04/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΔΣ-2016-2018.pdf” download=”all”]