ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΕΠΑΛ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Α΄ ΤΑΞΗ

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 34 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 25 ωρών και σε επαγγελματικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής:

 

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

    1.   Θρησκευτικά  .     .     .     . 1 ώρα

    2.   Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία     .  5 ώρες 

    3.   Ιστορία          .     .     .     .   2 ώρες

    4.   Άλγεβρα         .     .     .     .   3/2 ώρες (αλλάζουν στο β’ τετράμηνο)

    5.   Γεωμετρία      .     .     .     .   2/3 ώρες (αλλάζουν στο β’ τετράμηνο)

    6.   Φυσική          .     .     .     .   3 ώρες

    7.   Χημεία           .     .     .     .   2 ώρες

    8.   Ξένη Γλώσσα .     .     .     .   3 ώρες

    9.   Αρχές Οικονομίας      .      .   2 ώρες

  10.   Φυσική Αγωγή      .     .     .    2 ώρες

Β΄ ΤΑΞΗ

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 17 ωρών και μαθήματα επαγγελματικών τομέων συνολικής διάρκειας 18 ωρών

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής:

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                                  

1.     Θρησκευτικά     .     .     .   1 ώρα

2.     Ξένη Γλώσσα     .     .     .   2 ώρες

3.     Φυσική Αγωγή   .     .     .   1 ώρα

4.     Νεοελληνική Γλώσσα     .   2 ώρες

5.     Νεοελληνική Λογοτεχνία    1 ώρα

6.     Ιστορία        .     .     .     .   1 ώρα

7.     Μαθηματικά       .     .     .   5 ώρες

8.     Φυσική         .     .     .     .   3 ώρες

9.     Βιολογία       .     .     .     .   1 ώρα

 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα ειδικότητας συνολικής διάρκειας 23 ωρών.

Τα μαθήματα γενικής παιδείας χωρίζονται σε :

α) μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές και 

β) σε μαθήματα επιλογής.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται σε δύο ομάδες. Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα μαθήματα μιας ομάδας και ένα από τα μαθήματα επιλογής.

Σημείωση:

Τα μαθήματα της ομάδας Α τα επιλέγουν οι μαθητές που θα προτιμήσουν την πρώτη δυνατότητα για την πρόσβαση σε σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και την ομάδα Β οι μαθητές που θα προτιμήσουν την δεύτερη δυνατότητα. (Βλέπε Πρόσβαση Των Κατόχων Απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

    Α΄ ΟΜΑΔΑ                                                  

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1.     Νεοελληνική Γλώσσα  (Γενικού Λυκείου)  2 ώρες

2.     Μαθηματικά Ι   .     .     .     .     .     .     .   5 ώρες

3.     Φυσική Ι          .     .     .     .      .     .     .   3 ώρες

 

     Β΄ ΟΜΑΔΑ

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                                   

1.      Νεοελληνική Γλώσσα  (Γενικού Λυκείου)    .     .     .     .    2  ώρες

2.      Μαθηματικά ΙΙ (Μαθηματικά της Θετικής – Τεχνολογικής      

                  Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου)         .     .     .     .    5 ώρες

3.      Φυσική ΙΙ (Φυσική της Θετικής – Τεχνολογικής

                  Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου)         .     .     .     .     3 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1.      Νεότερη Ελληνική Ιστορία (Γενικού Λυκείου)      .     .     .     .   2 ώρες

2.      Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  (Γενικού Λυκείου)   .     .     .     .   2 ώρες

3.      Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γενικού Λυκείου)  .     .   2 ώρες

4.      Βιολογία Ι   (Γενικού Λυκείου)      .     .     .     .     .     .     .     .   2 ώρες

5.      Βιολογία ΙΙ  (Θετικής κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου) .     .     .    2 ώρες

6.      Διαχείριση Φυσικών Πόρων   .     .     .     .     .     .     .     .     .    2 ώρες

 

 

Οι μαθητές που παρακολουθούν τις ειδικότητες «Υπαλλήλων  Τουριστικών Επιχειρήσεων»  και «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»,  δεν μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», διότι είναι μάθημα ειδικότητας.