Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Για συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus της ΕΤΕ

Erasmus Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Αθήνα,   20-11-2018

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Ε.Τ.Ε, για μία ακόμη φορά, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα μέλη της,  στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ 2014 – 2020.

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ της  ETE  έχει  τίτλο <<Η διδασκαλία του μέλλοντος : Massive Open Online Course (MOOC) and Flipped Classroom>> και έχουν εγκριθεί δύο ροές των 10 ατόμων ( μία ροή στην Ιταλία και μία ροή στην Τσεχία), ο οποίες θα πραγματοποιηθούν  την εβδομάδα 7-13 Απριλίου.

Τα μέλη της E.T.E. που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τις δύο ροές, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2018.

Η επιλογή των μελών που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα θα γίνει από το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε. με βασικά κριτήρια την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς την ένωση μέχρι σήμερα, την ενεργό συμμετοχή τους σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις της ένωσης, τον αριθμό συμμετοχών σε προηγούμενα προγράμματα της ΕΤΕ, καθώς επίσης και το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών (τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στην Αγγλική Γλώσσα).

Επίσης θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια τα μέλη που θα συμμετάσχουν να προέρχονται από όσα το δυνατόν περισσότερα περιφερειακά τμήματα της ένωσης, έτσι ώστε να υπάρξει στη συνέχεια διάχυση των εμπειριών και των συμπερασμάτων που θα προκύψουν και στα υπόλοιπα μέλη, κάτι που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους αυτών των προγραμμάτων και υποχρέωση των συμμετεχόντων.

Η ανακοίνωση των μελών που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα, θα πραγματοποιηθεί με νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ένωσης.

Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα , εκτός των απαιτούμενων εγγράφων που θα υπογράψουν θα πρέπει να καταθέσουν, εντός προθεσμίας που θα οριστεί, το ποσό των 300 € για την έκδοση των εισιτηρίων και κλείσιμο ξενοδοχείων, τα οποία θα τους επιστραφούν το Σεπτέμβριο του 2019, όταν θα γίνει η αποπληρωμή του προγράμματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του και την υποβολή της προβλεπόμενης έκθεσης  από κάθε συμμετέχοντα.

 

      Ο Πρόεδρος                                             Ο Γ. Γραμματέας

 

Θεοδωρόπουλος Σωτήρης                    Αναστασιάδης  Νικόλαος