Επιλογή μελών για συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus+

Erasmus Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

 Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μελών της ΕΤΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το ΔΣ προχώρησε στην επιλογή των συμμετεχόντων με βάση τα κριτήρια επιλογής, τα οποία τέθηκαν κατά την υποβολή της πρότασης. Η αποδοχή της επιλογής τους από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς μέλη της ΕΤΕ, προϋποθέτει την εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις υλοποίησης του προγράμματος.

Σύμφωνα με αυτές οι συμμετέχοντες οφείλουν:

1. να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες σύμφωνα με το πρόγραμμα κατάρτισης

2. να τηρούν καθημερινό ημερολόγιο εργασιών

3. να προετοιμάσουν ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του σχεδίου

4. να δράσουν ως πολλαπλασιαστές στις σχολικές τους μονάδες και στα περιφερειακά τμήματα της ΕΤΕ σε συνεργασία με το Δ.Σ της ΕΤΕ υλοποιώντας δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου

5. να συμμετάσχουν σε μελλοντικές ημερίδες και συνέδρια της ΕΤΕ, στα οποία θα μεταφέρουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

6. να αποδεχτούν τους όρους μερικής αυτοχρηματοδότησης του προγράμματος(καταβολή περίπου 300€ τα οποία θα τους επιστραφούν με την ολοκλήρωση-εξόφληση του προγράμματος από το ΙΚΥ).

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες να απαντήσουν στο email της ΕΤΕ (ete@ete.gr) αν αποδέχονται την επιλογή τους στο πρόγραμμα, μέχρι τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019.  Σε όσους αποδεχθούν θα αποσταλεί στα προσωπικά τους email αναλυτικό κείμενο των υποχρεώσεών τους, το οποίο θα πρέπει να υπογράψουν και να αποστείλουν στο Δ.Σ.

 Από το Δ.Σ. της ΕΤΕ 

ERASMUS ΡΩΜΗ
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5ΚΕΧΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
6ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7ΤΣΕΡΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
9ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΖΩΗ
10ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ε1ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ε2ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ERASMUS ΠΡΑΓΑ
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1ΑΝΤΕΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
6ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
7ΒΕΣΤΑΡΧΗ ΑΝΝΑ
8ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
9ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10ΞΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε1ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Ε2ΜΠΟΥΛΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ε: αναπληρωματικά μέλη