Συνεδρίαση του Δ.Σ της ΕΤΕ στις 11-05-2019

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Το Σάββατο 11/5/2019 και ώρα 11πμ θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΤΕ

Το κύριο θέμα της συνεδρίασης  είναι οι εξελίξεις στο θέμα της σχολής -προγραμματισμός, επιμερισμός ,προτάσεις,απολογισμός δράσεων της ένωσης.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ μπορούν να παρεβρίσκονται όλα τα μέλη της ΕΤΕ