Συνάντηση του υπεύθυνου του περιφερικού τμήματος Αττικής της ΕΤΕ με τους υπευθύνους των παραρτημάτων της.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

                                                                                                                          14/1/2019

Συνάντηση του υπεύθυνου του περιφερικού τμήματος Αττικής της ΕΤΕ με τους υπευθύνους των παραρτημάτων της.

Η πρωτοβουλία σκοπό είχε:

Την ενεργοποίηση των μελών του περιφερικού τμήματος και την διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων που να ανταποκρίνονται με το ρολό της  ΕΤΕ σαν επιστημονική ένωση σύμφωνα με το καταστατικό της.

Κατά τις συναντήσεις  τις μετέπειτα τηλεφωνικές  επικοινωνίες αποφασίστηκαν τα εξής:

 Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας με σκοπό την διάχυση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει η ΕΤΕ και οι οποίες αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις της.

Εξουσιοδότησαν τον υπεύθυνο του περιφερικού τμήματος Αττικής να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα περιφερικά τμήματα της ΕΤΕ για παρόμοιες πρωτοβουλίες των σε συνδυασμό με το θεσμικό ρόλο του σαν υπεύθυνου επιστημονικών θεμάτων στο Δ.Σ. της ΕΤΕ.

Γενικότερος σκοπός είναι, οι επιμορφωτικές ημερίδες αυτού του τύπου να γίνουν ετήσιος θεσμός για της ΕΤΕ με επέκταση της θεματολογίας και σε αλλά επιστημονικά παιδία.

Τέλος πρόθεση είναι, μέσω τηλεδιάσκεψης να επικοινωνούν τα μέλη του περιφερικού τμήματος και των παραρτημάτων μια φορά το μήνα.

Το παρών κείμενο τα μέλη των παραρτημάτων εξουσιοδότησαν τον υπεύθυνο του περιφερικού τμήματος Αττικής να μεριμνήσει για την ανάρτηση του στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ.

ΟΙ υπεύθυνοι του περιφερικού τμήματος και των παραρτημάτων Αττικής της ΕΤΕ.