Επιστολή -κάλεσμα του προέδρου της ΕΤΕ

Latest Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου προς διαβούλευση για την αναβάθμιση της
Β/θμιας Εκπαίδευσης διαπιστώνεται ότι κάθε άλλο παρά αναβάθμιση μπορεί να
χαρακτηριστεί για την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση αλλά και την τύχη των
εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ, όπως επίσης και ως ένα βαθμό για τους συναδέλφους των
Γυμνασίων που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας.
Με τις προβλεπόμενες τροποποιήσεις ακυρώνει τις όποιες προσπάθειες των
τελευταίων ετών -που σε μεγάλο βαθμό (όχι τον επιθυμητό )- ήταν προς τη θετική
κατεύθυνση για τη τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση .

Συγκεκριμένα το νέο νομοσχέδιο με τα άρθρα 51 και 52, μεταξύ των άλλων :
 Θέτει ηλικιακό όριο εγγραφής στα ημερήσια ΕΠΑΛ (το 17 έτος)
 Στερεί τη δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ (μαθητική
δεξαμενή της Β΄ τάξης)
 Στερεί τη δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ, σε ειδικότητα
άλλου τομέα.

Συνέπεια τούτων είναι η αριθμητική συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού των
ημερησίων ΕΠΑΛ καθώς και η ποιοτική υποβάθμιση τους (εφόσον κατά γενική
ομολογία οι απόφοιτοι ΓΕΛ είναι ποιο συνειδητοποιημένοι βελτιώνοντας έτσι τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά της τάξης και κάτ΄ επέκταση του σχολείου).
Επιπλέον αυτή η συρρίκνωση θα επιφέρει αρνητική μεταβολή του εργασιακού
καθεστώτος του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑΛ (αδυναμία κάλυψης
ωραρίου, μετακινήσεις κ.ά. που δε τολμώ να γράψω)

Παράλληλα τα άρθρα 1 και 4 που αναφέρονται στο Γυμνάσιο, δημιουργούν ένα
ομιχλώδες τοπίο για το μάθημα της Γενικής Τεχνολογίας, όπως η εισαγωγή του
νέου μαθήματος ‘εργαστηρίου δεξιοτήτων’ για το οποίο δεν διευκρινίζεται ποιοι
κλάδοι και πού θα το διδάσκουν , τι σχέση με αυτό το μάθημα θα έχουν οι
συνάδελφοι που διδάσκουν Γενική Τεχνολογία.

Ως εκ τούτου αντιλαμβανόμενοι τις συνέπειες της εφαρμογής, καλώ τα μέλη της ΕΤΕ
μαζικά και ατομικά να συμμετάσχουν στη διαβούλευση στο opengov.gr γράφοντας
σχόλια σε κάθε άρθρο, προκειμένου να τονιστεί η αντίθεση μας.
26/04/2020

Ο πρόεδρος της ΕΤΕ
Θεοδωρόπουλος Σωτήρης