Η θέση της Ε.Τ.Ε. επί των άρθρων 51 και 52 του σχεδίου νόμου του ΥΠΑΙΘ με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις»

Latest Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Εκπαίδευση Τεχνολογία

Θέμα: Η θέση της Ε.Τ.Ε. επί των άρθρων 51 και 52 του σχεδίου νόμου του ΥΠΑΙΘ με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις»

Το Υπουργείο Παιδείας επιχειρώντας για άλλη μία φορά την «αναβάθμιση του σχολείου», προβλέπει στο άρθρο 51 του νομοσχεδίου «Μέγιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα ημερήσια επαγγελματικά λύκεια είναι τα δεκαεπτά (17) έτη». Ως αιτιολογικό προβάλλεται «…η αποτελεσματικότερη πρόληψη φαινόμενων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, τα οποία παρατηρούνται ιδίως μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων μαθητών» και «…η σταδιακή αποσυμφόρηση, από σκοπιάς μαθητικού δυναμικού, των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., με γνώμονα τη συνολική βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας διά του εξορθολογισμού της αριθμητικής σχέσης εκπαιδευτικού και μαθητή» και σύμφωνα με το δελτίου τύπου της ΟΛΜΕ μετά από τη συνάντηση της με την ηγεσία του Υπουργείου «…έτσι θα υπάρξει καλύτερη διαχείριση των εργαστηρίων που χρησιμοποιούν τόσο τα ημερήσια όσο και τα εσπερινά ΕΠΑΛ».  Επιχειρήματα τα οποία στερούνται κάθε επιστημονικής τεκμηρίωσης. 

Στερούν με τον τρόπο αυτό τους μαθητές άνω των 17 ετών, από το δικαίωμα επιλογής του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. τη στιγμή που τους επιτρέπει την εγγραφή στα ημερήσια Γ.Ε.Λ. Η ενέργεια αυτή εκτός του ότι δημιουργεί ανισότητες, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές της επαρχίας και τα νησιά, θίγει το συνταγματικό δικαίωμα των ίσων ευκαιριών και υποβαθμίζει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τους σκοπούς της, όπως αυτοί ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό Σύνταγμα. Παράλληλα εξυπηρετεί την αύξηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων ενώ στερεί από εκατοντάδες ανθρώπους το δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και στην εργασία μέσα από την απόκτηση ενός απολυτήριου λυκείου και ενός πτυχίου της επαγγελματικής ειδικότητας της επιθυμίας τους ακόμα κα τη συνέχιση των σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.   

Είναι οξύμωρο, να μιλάμε για Διά Βίου Μάθηση και αντί να άρουμε εμπόδια, όπως συνιστούν και οι ευρωπαϊκές οδηγίες, να προσθέτουμε καινούρια.

Δεν ξέρουμε σε ποια στοιχεία βασίζεται η αιτιολογική έκθεση (θα θέλαμε να δημοσιευτούν αυτά τα στοιχεία, αν υπάρχουν), η μακρόχρονη όμως εμπειρία μας στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, μας έχει αποδείξει ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές είναι ωριμότεροι και κατασταλαγμένοι,  ενδυναμώνουν  την συνοχή της τάξης , δρουν προληπτικά στην ανάπτυξη της όποιας ενδοσχολικής βίας, συχνά συνεργάζονται στη διαχείριση και εξάλειψη των φαινομένων που παρουσιάζονται,  συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελούν κατά κανόνα πρότυπα μαθητή για τους ανήλικους συμμαθητές τους.

Ο μεγάλος μαθητικός πληθυσμός ο  οποίος  στοχοποιείται  ως άτομα που επιδρούν αρνητικά στο κλίμα του σχολείου και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κλίματος βίας και εκφοβισμού είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία:

  • Απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου (Γ.Ε.Λ.) οι οποίοι, για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς ή προσωπικούς, δεν κατάφεραν να εισαχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση από τα ΓΕΛ και εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ., αφού σε πολλές περιοχές της Ελλάδας δεν υπάρχουν ούτε εσπερινά ΕΠΑ.Λ. ούτε δημόσια Ι.Ε.Κ.,   με στόχο να αποκτήσουν μία ειδικότητα και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
  • Απόφοιτοι του Γ.Ε.Λ., που λόγω της κουλτούρας που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας, είχαν πιεστεί από τις οικογένειές τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο να ακολουθήσουν τη γενική εκπαίδευση και επανέρχονται για να παρακολουθήσουν τομέα και ειδικότητα του ΕΠΑ.Λ. με στόχο να αποκτήσουν επαγγελματικό πτυχίο.
  • Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που είτε στη διαδρομή της φοίτησής τους είτε αναζητώντας εργασία διαπίστωσαν ότι επιθυμούν να ασχοληθούν με άλλο αντικείμενο και εγγράφονταν σε άλλο τομέα ή ειδικότητα.
  • Απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. που επιθυμούν να αποκτήσουν μια δεύτερη ειδικότητα του τομέα τους ώστε να αυξήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να διασφαλίσουν μια πιο ολοκληρωμένη επαγγελματική ταυτότητα.
  • Μετανάστες και αλλοδαποί οι οποίοι στην προσπάθεια τους να ενταχθούν ομαλά στη Χώρα επιθυμούν αν εγγραφούν σε ένα ΕΠΑΛ ώστε ταυτότχρονα με την απόκτηση του απολυτηρίου λυκείου να αποκτήσουν και μια επαγγελματική ειδικότητα οι οποίοι στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι άνω των 17.

Όσον αφορά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν κατανοούμε πώς αυτή επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση των μαθητών από τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ. αφού η αριθμητική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή παραμένει η ίδια, δεδομένου ότι δεν μειώνεται ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα τομέα και ειδικότητας.

Στο άρθρο 52 του νομοσχεδίου, η αλλαγή στη διατύπωση των τάξεων που λειτουργούν στα ημερήσια ΕΠΑ.Λ., δημιουργεί ένα θολό τοπίο γύρω από τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας του επιτυχημένου θεσμού της μαθητείας σε αυτά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρόθεση και της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί η ενίσχυση   του θεσμού αυτού ο οποίος αγκαλιάστηκε και στηρίχτηκε από μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς αλλά και τις επιχειρήσεις και θα πρέπει να αναδειχθεί από μια κυβέρνηση που ιδεολογικά πιστεύει στην αναγκαιότητα της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την παραγωγή.

Η Ε.Τ.Ε. είναι απολύτως συντεταγμένη με το αναφαίρετο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στην εκπαίδευση, όλων ανεξαιρέτως των ατόμων, χωρίς περιορισμούς και εμπόδια και θεωρεί, για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν, επιβεβλημένη την απόσυρση από το νομοσχέδιο, των διατάξεων, που καθορίζουν μέγιστο ηλικιακό όριο εγγραφής στα ημερήσια ΕΠΑ.Λ.

 

Το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.