Ανοικτή επιστολή του απερχόμενου προέδρου της ΕΤΕ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Συνάδελφοι ,

 To ΔΣ της ΕΤΕ, μετά τη λήξη της θητείας του, δεν προέβη ως όφειλε -λόγω της πανδημίας- στη νομική διαδικασία νομιμοποίησης μέσω του Πρωτοδικείου για παράταση της θητείας του, με αποτέλεσμα να περιέλθουμε σε δεινή κατάσταση, έχοντας ο καθένας μας τις ευθύνες που του αναλογούν αν και βρεθήκαμε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τα ελληνικά δεδομένα.

Έπειτα από αυτό το γεγονός και  τη παρέλευση πέντε περίπου μηνών κατά την εκτίμησή μου  οι επιλογές  είναι  δύο :

  1. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να εκλεγεί η νόμιμη διοίκηση της ΕΤΕ.
  2. Προσφυγή στο Πρωτοδικείο για διορισμό προσωρινής διοίκησης η οποία θα οδηγούσε την ένωση σε Γενική Συνέλευση -εκλογές εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν  , ενώ παράλληλα θα ασκούσε τα καθήκοντα του ΔΣ και θα διαχειριζόταν τις τρέχουσες υποχρεώσεις της ένωσης.

Η πρώτη επιλογή  ήταν η αρχική μου σκέψη και πρόταση την οποία θεωρούσα καταλληλότερη .Το γεγονός της σύγκλησης της ΓΣ, με όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί  σε περίπτωση κρούσματος καθότι  καμία αρμόδια υπηρεσία δεν ήταν διατεθειμένη να  δώσει έγγραφη άδεια με προβλημάτισε οδηγώντας με στην  απόρριψή της . Παράλληλα δεν προβλέπετε από το καταστατικό της Ένωσης, Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα. 

Η δεύτερη επιλογή της προσωρινής μεν ,αλλά νόμιμης λύσης, θα απάλειφε την ΄ολιγωρία΄ του ΔΣ  για την νόμιμη εκπροσώπηση της ΕΤΕ την  οποία σήμερα θεωρώ ότι  αποτελεί   μονόδρομο.

 Θέτοντας τις παραμέτρους υλοποίησής της, βασικό κριτήριο κατά τη γνώμη μου είναι:  η προσωρινή διοίκηση να αντιπροσωπεύει όσο το δυνατόν περισσότερο, τη βούληση του εκλογικού σώματος και επιπλέον να έχει προγενέστερη  εμπλοκή με τις διαδικασίες  της Ένωσης.

  Μια ασφαλής λύση για τις εκκρεμείς διαδικασίες της ΕΤΕ (Ευρωπαϊκά προγράμματα, φορολογική διαχείριση κλ.π.) είναι : Η προσωρινή διοίκηση  να αποτελείται από μέλη που έχουν συμμετάσχει στο προεδρείο της ένωσης (πρόεδροι ,αντιπρόεδροι μέλη ΔΣ) και αν αυτό δεν είναι δυνατό από στελέχη με μακροχρόνια προσφορά στις διαδικασίες και δράσεις της .

Ως εκ τούτου επειδή η πρότασή μου παραμένει ως έχει, πάντα  με γνώμονα  τη προάσπιση των συμφερόντων της ένωσης δίχως ψήγματα ιδιοτέλειας , μεροληψίας ,προσωπικές θεωρήσεις  και προκειμένου να διευκολύνω τη διαδικασία  να αποκτήσει η ΕΤΕ γρήγορα νόμιμη διοίκηση αλλά και να προστατεύσω ως απερχόμενος πρόεδρος της ΕΤΕ  το κύρος και τη θεσμική μου αξιοπρέπειά , σας ενημερώνω ότι δεν θα συμμετάσχω πλέον  ακόμα και σε άτυπες δράσεις του τ. ΔΣ .παρά το γεγονός ότι θα συνεχίσω ως μέλος της ΕΤΕ να αγωνίζομαι και να προσφέρω όπου και όποτε χρειαστεί.      

14/10/2020

 

Με εκτίμηση

θεοδωρόπουλος Σωτήρης