Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ)

ΕΠΑΛ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ – (ΕΠΑΛ)

Σχολικό έτος 2007-2008:   Α΄ ΤΑΞΗ

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 34 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 25 ωρών και σε επαγγελματικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας (25 ώρες) έχει ως εξής:

 1. Θρησκευτικά  .     .     .     .  1 ώρα
 2. Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία     .   5 ώρες
 3. Ιστορία          .     .     .     .   2 ώρες
 4. Άλγεβρα         .     .     .     .   3/2 ώρες (αλλάζουν στο β’ τετράμηνο)
 5. Γεωμετρία      .     .     .     .   2/3 ώρες (αλλάζουν στο β’ τετράμηνο)
 6. Φυσική          .     .     .     .   3 ώρες
 7. Χημεία           .     .     .     .   2 ώρες
 8. Ξένη Γλώσσα .     .     .     .   3 ώρες
 9. Αρχές Οικονομίας      .      .   2 ώρες
 10. Φυσική Αγωγή      .     .     .    2 ώρες

 Σύνολο ωρών :25

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΝ
Ανάλογα με τον Κύκλο μαθημάτων οι μαθητές παρακολουθούν επιπλέων μαθήματα του κύκλου (9 ή 10 ώρες)

і) Κύκλος Τεχνολογικός.

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – 2 ώρες
 2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 3 ώρες
 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – 2 ώρες
 4. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 2 ώρες

іі) Κύκλος Υπηρεσιών.

 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 2 ώρες
 2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 3 ώρες
 3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) – 2 ώρες
 4. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 2 ώρες

ііі) Κύκλος Ναυτικός- Ναυτιλιακός.

 1. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ – 2 ώρες
 2. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ – 2 ώρες
 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ – 2 ώρες
 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 2 ώρες
 5. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – 2 ώρες