Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Β τάξης ΕΠΑΛ

ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β΄ ΤΑΞΗ

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 17 ωρών και μαθήματα επαγγελματικών τομέων συνολικής διάρκειας 18 ωρών

 

Α. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής:

 

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                                   ΩΡΕΣ

1.    Θρησκευτικά                                                                                        1

2.    Νεοελληνική Γλώσσα                                                                           2

3.    Νεοελληνική Λογοτεχνία                                                                      1

4.    Ιστορία                                                                                                1

5.    Άλγεβρα                                                                                              2

6.    Γεωμετρία                                                                                            1

7.    Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης                             2

8.    Φυσική                                                                                                 3

9.    Χημεία                                                                                                 1

10.  Ξένη Γλώσσα                                                                                        2

11.  Φυσική Αγωγή                                                                                      1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων  γενικής παιδείας                                17 ώρες

 

 

Β. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τομέων έχει ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Β΄ ΤΑΞΗ

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Μηχανική-Αντοχή Υλικών

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

3E

 

 

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

 

Τεχνολογία Κατεργασιών

2Θ + 4Ε

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

2Θ+3E

ΣΥΝΟΛΟ

18

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Β΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Μηχανική-Αντοχή Υλικών

2 Θ

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης  Ι

2Θ+4Ε

Συστήματα Αυτοκινήτου  Ι

3Θ+4Ε

Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου

3 (Θ + Ε )

ΣΥΝΟΛΟ

18

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Β’ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ηλεκτροτεχνία  Ι

3Θ+3Ε

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

2Θ+3Ε

Ηλεκτρικοί   Αυτοματισμοί
& Στοιχεία  Ηλεκτρονικής

2Θ+3Ε

Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  με Η/Υ

2 Σ

ΣΥΝΟΛΟ

18

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Β΄ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι

3 Θ

Πρώτες Βοήθειες

Στοιχεία Φαρμακολογίας

Στοιχεία Μικροβιολογίας

2Θ+2 Ε

Βασική Νοσηλευτική

2Θ+2Ε

Βρεφοκομία

2Θ+1 Ε

ΣΥΝΟΛΟ

18

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Β΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Γεωπονία & Ανάπτυξη

Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή

 

2Θ+4Ε

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+1Ε

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων

2Θ+3Ε

Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία

ΣΥΝΟΛΟ

18

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Β΄ ΤΑΞΗ

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Οικοδομικό Σχέδιο

Κτιριακά Έργα

2Θ + 2Ε

Δομικά Υλικά

Τοπογραφία

2Θ + 2Ε

Σχέδιο Δομικών Έργων με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

ΣΥΝΟΛΟ

18

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Β΄ ΤΑΞΗ

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.

Ελεύθερο Σχέδιο

3 Σ

Γραμμικό Σχέδιο

3 Σ

Ιστορία της Τέχνης

Τεχνολογία Υλικών

Στοιχεία Σύνθεσης

Φωτογραφία

Εφαρμογές Η/Υ

ΣΥΝΟΛΟ

18

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Β΄ΤΑΞΗ

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας

 

Λειτουργικά Συστήματα Ι

2Θ +1 Ε

Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο

 

4 Ε

Δίκτυα Υπολογιστών I

3Θ + 1 Ε

Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

Συντήρηση Υπολογιστών

 

ΣΥΝΟΛΟ

18

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

 

Β΄ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.

Ηλεκτρονικά υλικά και Σχεδίαση

Αναλογικά  Ηλεκτρονικά

3Θ + 3Ε

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

2Θ + 2Ε

Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος

2Θ +2Ε

Επικοινωνίες – Δίκτυα – Τεχνολογία H/Y

ΣΥΝΟΛΟ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Β΄ΤΑΞΗ

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Αρχές Γενικής Λογιστικής

Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας

 

Χρήση Η/Υ(Λογιστικά Φύλλα)

2 Ε

Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη

 

Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

 

Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ

Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου

ΣΥΝΟΛΟ

18

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

 

Β΄ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ναυσιπλοΐα I

3Θ +1Ε

Ευστάθεια-Φόρτωση

2Θ +1Ε

Ναυτική Τέχνη/Έκτακτες Ανάγκες

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας I

2Θ +1Ε

Ναυτικές Επικοινωνίες

Ναυτιλιακές Γνώσεις

Ναυτικά Αγγλικά

ΣΥΝΟΛΟ

18

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Β΄ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Μηχανές Πλοίου I

Μηχανές Πλοίου II (Ατμολέβητες)

Μηχανολογικό Σχέδιο

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου I

Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου I

3 Ε

Βοηθητικά Μηχανήματα I

Αγγλικά Ειδικότητας

Τεχνική Μηχανική-Αντοχή Υλικών-Στοιχεία Μηχανών

ΣΥΝΟΛΟ

18