ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ

ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ

Γ΄ ΤΑΞΗ

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα ειδικότητας συνολικής διάρκειας 23 ωρών

Τα μαθήματα γενικής παιδείας χωρίζονται σε : α) μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας 10 ωρών και β) σε μαθήματα επιλογής συνολικής διάρκειας 2 ωρών.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται σε δύο ομάδες. Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα μαθήματα μιας ομάδας και ένα από τα μαθήματα επιλογής.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής:

Α.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α΄ ΟΜΑΔΑ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

1. Νεοελληνική Γλώσσα 2

2. Μαθηματικά Ι 5

3. Φυσική Ι 3

Συνολική διάρκεια μαθημάτων γενικής παιδείας 10 ώρες

Β΄ ΟΜΑΔΑ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

1. Νεοελληνική Γλώσσα 2

2. Μαθηματικά ΙΙ 5

3. Φυσική ΙΙ 3

Συνολική διάρκεια μαθημάτων γενικής παιδείας 10 ώρες

Β.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

1. Νεότερη Ελληνική Ιστορία 2

2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2

3. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2

4. Βιολογία Ι 2

5. Βιολογία ΙΙ 2

6. Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2

Οι μαθητές που παρακολουθούν τις ειδικότητες «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», δεν μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», διότι είναι μάθημα ειδικότητας.

Γ. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των ειδικοτήτων έχει ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Στοιχεία Μηχανών

Μηχανουργική Τεχνολογία

2Θ+5Ε

Στοιχεία

Ψύξης – Κλιματισμού

4 ( Θ + E )

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

3Θ+3 Ε

Ανελκυστήρες-Ανυψωτικές Μηχανές

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Εγκαταστάσεις Ψύξης

2Θ+7 Ε

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

3Θ+4Ε

Αυτοματισμοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

3 ( Θ + Ε )

Συμπιεστές

2 ( Θ + E )

Σχέδιο Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Στοιχεία Μηχανών

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

3Θ+4 Ε

Συστήματα Αυτοκινήτου ΙΙ

3Θ+4Ε

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

6 ( Θ + Ε )

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

3Θ+3 Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

3Θ+5 Ε

Αυτοματισμοί & Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

2Θ+4 Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Γ΄ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Νοσηλευτική

3Θ+8 Ε

Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου

Στοιχεία Γυναικολογίας-Μαιευτικής και Παιδιατρικής

Στοιχεία Νευρολογίας-Ψυχιατρικής

Στοιχεία Παθολογίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Γ΄ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Κλινική Βιοχημεία

2Θ+2 Ε

Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

3Θ+3 Ε

Στοιχεία Ανοσολογίας

2Θ+2 Ε

Μικροβιολογία

2Θ+2 Ε

Οργάνωση Εργαστηρίων και Τεχνολογία Οργάνων

2 Ε

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Γ΄ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης και Τεχνικά Εποπτικά Μέσα

1Θ+2 Ε

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

Μουσική-Μουσικοκινητική Αγωγή

2 Ε

Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας

Αισθητική Αγωγή-

Θεατρικό Παιχνίδι

1Θ+1 Ε

Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας

Οργάνωση Παιδαγωγικού Περιβάλλοντος

2Θ+4Ε

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Φυτική Παραγωγή

4Θ+3Ε

Ζωική Παραγωγή

Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

2Θ+3Ε

Φυτοπροστασία

2Θ+2Ε

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

2Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

3Θ+2Ε

Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

3Θ+2Ε

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

3Θ+3Ε

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

2Θ+2Ε

Συσκευασία Τροφίμων

2Θ+1Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Διαμόρφωση Τοπίου

3Θ + 2 Ε

Αρδευτικά δίκτυα

1Θ + 2 Ε

Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων

2Θ + 2 Ε

Ανθοκηπευτικές καλλιέργειες

2Θ + 2 Ε

Φυτά Κηποτεχνίας

2Θ + 1 Ε

Εφαρμογές Η/Υ – Σχεδιασμός

2Θ + 2 Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Σχέδιο Συγκοινωνιακών

και Υδραυλικών Έργων

Τοπογραφικό Σχέδιο

Πολεοδομία

Ο Η/Υ στο χώρο των

Δομικών Έργων

Οικοδομική

Οργάνωση

Τεχνικών Έργων

2Θ + 2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα

Γραμμικό Σχέδιο – Εικονογράφηση

Ιστορία των Τεχνών

Γραφιστικές Εφαρμογές

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

Γραφιστική

Ηλεκτρονικών

Μέσων

Ιστορία Γραφικών Τεχνών

Γραμματογραφία

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ΄ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Δομημένος Προγραμματισμός

3Θ + 2 Ε

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

3Θ +1 Ε

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

2 Ε

Βάσεις Δεδομένων

1Θ +3 Ε

Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Programming)

4 Ε

Εφαρμογές Πολυμέσων

4 Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Γ΄ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών

2Θ + 2Ε

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

2Θ + 3Ε

Συλλογή Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων

2Θ+2Ε

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

2Θ+3Ε

Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Γ΄ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών

2Θ + 2Ε

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

2Θ + 2Ε

Παραγωγή και Επεξεργασία Σήματος

2Θ+3Ε

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

2Θ+3Ε

Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ΄ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αγγλικά(Οικονομική Ορολογία)

Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών

Δημόσιες Σχέσεις

Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων

Λογιστικές Εφαρμογές-Γ΄ Κατηγορίας Μηχανογραφημένη Λογιστική

4 Ε

Eργασίες Σύγχρονου Γραφείου

4 Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ΄ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αγγλικά Ειδικότητας

Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων

2Θ + 2Ε

Τουριστικό Marketing

Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί Ναύλοι, Τουριστικά Πακέτα

3Θ +1Ε

Τουριστικές Εφαρμογές Η/Υ

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Γ ΄ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ναυσιπλοΐα II

3Θ + 2Ε

Μεταφορά Φορτίων

2Θ+1Ε

Ναυτική Τέχνη

2Θ +1Ε

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας II

2Θ + 1Ε

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα

2Θ + 1Ε

Ναυτική Μετεωρολογία

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γ ΄ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Μηχανές Πλοίου I

Μηχανές Πλοίου II (Ατμοστρόβιλοι-Ατμομηχανές)

Μηχανολογικό Σχέδιο

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου ΙΙ

Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου ΙΙ

5 Ε

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

Αγγλικά Ειδικότητας

Ηλεκτρονικές Συσκευές Πλοίου

Ναυπηγεία

ΣΥΝΟΛΟ

23