Η θέση της ΕΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση του Ν/Σ του ΥΠΑΙΘ με τίτλο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ)

Κείμενο Συμμετοχής στη διαβούλευση του Ν/Σ «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Αθήνα, 20/1/2021

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας, συμμετέχει στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις της ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, έτους 2021.Το γεγονός και μόνον αυτό, δημιουργεί αναστάτωση στις οικογένειες των υποψηφίων μαθητών και μάλιστα σε καιρό μη φυσιολογικών συνθηκών και καραντίνας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ορθή προετοιμασία των υποψηφίων. Υπενθυμίζουμε ότι τα σχολεία είναι κλειστά εδώ και περίπου 3 μήνες και γίνεται τηλεκπαίδευση, με όσα προβλήματα έχει αυτή στην υλοποίησή της στο σύνολο των υποψηφίων μαθητών.

Επισήμανση I: Οι όποιες αλλαγές πρέπει να εφαρμοστούν από τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2022.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) διαμορφώνεται σύμφωνα με τον μέσο όρο που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας στις εξετάσεις των μαθητών των ΕΠΑΛ εκφράζουν την ιδιαιτερότητά τους, τις κλίσεις τους και την αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων  οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των σπουδών τους στα ΑΕΙ.

Επισήμανση II: Στη διαμόρφωση της οποιασδήποτε βάσης εισαγωγής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ειδικοτήτων.

Επιπλέον, όταν είναι απλός ο τρόπος καθορισμού της Ε.Β.Ε. και κατανοητός σε μαθητές και γονείς, αποκλείει λάθη και αστοχίες κατά την διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου και τελικά αδικίες. Ο προτεινόμενος σύνθετος τρόπος θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και δεν θα λύσει κανένα εξ αυτών.

Επισήμανση III: Η Ε.Β.Ε. πρέπει να είναι ενιαία και να καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επισήμανση IV: Tο Μηχανογραφικό Δελτίο πρέπει να είναι ένα (1) και να συμπληρώνεται εφάπαξ.

 

                                                                                                                                    Ε.Τ.Ε