ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ κ. ΧΑΤΖΑΡΑΚΗ Γ. ΣΤΙΣ 19-1-21

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Σημαντικά

                                                                                                            Αθήνα,  29 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19-1-21, τηλεδιάσκεψη των μελών του προσωρινού Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε. με τον Πρόεδρο και τον Aντιπρόεδρο της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ,  κ.κ. Χαντζαράκη Γεώργιο και Πανέτσο Σπυρίδωνα αντίστοιχα, με θέμα το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι  και οι σπουδαστές.

Αφού έγινε μια σύντομη ενημέρωση από τον κ. Χατζαράκη, για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα  στην ΑΣΠΑΙΤΕ, ακολούθησε  συζήτηση για τις διατάξεις του Ν.Σ. που αφορά  την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή του στην ΑΣΠΑΙΤΕ, όσο αυτή λειτουργεί με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια  θέσαμε τα παρακάτω ζητήματα:

 • Να τοποθετηθεί η Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι με την άδικη προς αυτούς μοριοδότηση της  Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/24-12-2019 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.  του ΑΣΕΠ). Ζητήσαμε να κάνουν παρέμβαση προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ΑΣΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και την υποστήριξη της προσφυγής που έχει καταθέσει η Ε.Τ.Ε. στη δικαιοσύνη.
 • Την αναγκαιότητα η ΑΣΠΑΙΤΕ να διεκδικήσει το ρόλο της, στο νέο τοπίο που διαμορφώνει ο Ν.4763, ΦΕΚ Α 254/21.12.2020 “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης κτλ” , δηλαδή να υπάρχει συμμετοχή της ΑΣΠΑΙΤΕ: α) ως Κέντρο Επιμόρφωσης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ.,  β) στην Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.),  η οποία υποστηρίζει επιστημονικά τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., καθώς και το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και γ) στη δημιουργία συνδεδεμένων με τη σχολή Πειραματικών ΕΠΑ.Λ. κ.α.
 • Την υποχρέωση που έχει η  ΑΣΠΑΙΤΕ να παρέμβει προς το Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και προς το Ι.Ε.Π. για ζητήματα που αφορούν Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας στα Γυμνάσια. Η Σχολή είναι αυτή που ως “ΣΕΛΕΤΕ” καθιέρωσε το μάθημα της Τεχνολογίας στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση και οφείλει να συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σημερινή του υπόσταση.
 • Την άμεση επικαιροποίηση των διαδικασιών που ξεκίνησε η προηγούμενη Δ.Ε. για την αναγνώριση ως integrated master του πτυχίου των πενταετών προπτυχιακών τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.
 • Την επιτακτική ανάγκη άμεσης νομοθετικής ρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της σχολής, πριν την έκδοση των Μηχανογραφικών Δελτίων των Πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021. Για το σκοπό αυτό η Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ οφείλει να ανοίξει “σήμερα” το θέμα και να υποβάλει τεκμηριωμένη πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναγκαιότητα και τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η Αυτόνομη Πανεπιστημιοποίησή της, με ταυτόχρονη διεύρυνση των ειδικοτήτων της, έτσι ώστε να καλύψει τους τομείς της Ε.Ε.Κ.
 • Το αίτημα των αποφοίτων
  • της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ
  • της ΑΣΠΑΙΤΕ τετραετούς φοίτησης
  • της ΑΣΠΑΙΤΕ πενταετούς φοίτησης  (στους οποίους θα πρέπει να ενταχθούν και αυτοί που θα φοιτούν στη σχολή κατά τη διάρκεια της μετάβασης, ευελπιστούμε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα)

να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε να συμπεριληφθούν τόσο οι φοιτητές, όσο και οι απόφοιτοι, στις μεταβατικές διατάξεις ισοτίμησης με τα πτυχία που θα δίνουν τα αντίστοιχα τμήματα της νέας Σχολής, στα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και Επαγγελματικά δικαιώματα στην ειδικότητα, όπως αυτά θα προκύπτουν από το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών.

Πιστεύουμε ότι η Διοίκηση της Σχολής δεν θα επαναλάβει το λάθος που διέπραξαν τα Τ.Ε.Ι. προς τους δικούς τους αποφοίτους.

Οι εκπρόσωποι της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ συμφώνησαν γενικά με τις θέσεις μας και υποσχέθηκαν ότι θα μελετήσουν τα ζητήματα που τους θέσαμε και θα ενεργήσουν ανάλογα, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους.

Η συνάντηση τελείωσε με την εκ μέρους μας ανακοίνωση ότι  ως προσωρινό Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε., μετά τη συνάντηση αυτή, θα προχωρήσουμε άμεσα στην σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης για την μετεξέλιξη της Σχολής σε Αυτόνομο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή εναλλακτικά την ένταξή της ως Σχολή Εκπαιδευτικών σε κάποιο ήδη υπάρχον Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Αττικής.

Την πρόταση αυτή σύντομα θα τη δημοσιοποιήσουμε και θα την υποβάλλουμε στην Κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας και  Θρησκευμάτων και στα Πολιτικά Κόμματα.

Επιθυμία μας είναι,  στον αγώνα μας αυτό, να συμπορευτούμε με την Δ.Ε., το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και με τους σημερινούς φοιτητές της.

Το προσωρινό Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.