Διαδικτυακή συνάντηση των μελών της ΕΤΕ με θέμα: “Σκέψεις και προοπτικές για τα μαθήματα της Τεχνολογίας και του ΣΕΠ στο Γυμνάσιο”

Δράσεις - Δραστηριότητες ΣΕΠ Τεχνολογία

 Tην Κυριακή 31/1/2021 η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΕΤΕ), αποφοίτων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ & ΑΣΠΑΙΤΕ διοργάνωσε διαδικτυακή συνάντηση των μελών της με  θέμα:

  “Σκέψεις και προοπτικές για τα μαθήματα της Τεχνολογίας και του ΣΕΠ στο Γυμνάσιο”.

Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία με περισσότερα από 100 μέλη της ΕΤΕ να συμμετέχουν από την αρχή έως και το τέλος της συζήτησης η οποία διήρκεσε δυόμιση ώρες. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Γ. Γραμματέας του προσωρινού ΔΣ της ΕΤΕ, κ. Τριβέλλας Σεραφείμ.

Ομιλητές ήταν οι κ. Νικόλαος  Βασαγιώργης πρόεδρος του προσωρινού ΔΣ της ΕΤΕ,  Νικόλαος Παπαθανασίου Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ81 στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, Νικόλαος Φωτίου, πρώην υπεύθυνος ΚΕΣΥΠ Πιερίας, Νικόλαος Χασιώτης ΣΕΕ κλάδου ΠΕ84 στο 3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας,Χαράλαμπος Συργιάννης ΚΠΕ Πεταλούδων στη Ρόδο, Νικόλ Βρυσούλη εκπαιδευτικός μέλος του προσωρινού ΔΣ της ΕΤΕ και Υπεύθυνη Επιστημονικών Θεμάτων σε αυτό, Κωνσταντίνος Τσαπουρνάς στο 1ο ΚΕΣΥ Α΄Θεσσαλονίκης, Ιωάννης  Κεβρεκίδης και  Ιωάννης Δρόσος.

Ο κ. Σ. Τριβέλας στην εισαγωγική του εισήγηση αναφέρθηκε στον στόχο της εκδήλωσης που ήταν η ανταλλαγή απόψεων γύρω από την πορεία των μαθημάτων η ανίχνευση νέων καινοτόμων ιδεών που θα αλλάξουν δυναμικά την πορεία των μαθημάτων και να αναπτυχθούν θέσεις στις οποίες θα στηρίξουμε ως Ε.Τ.Ε.

Πως διδάσκεται σήμερα η Τεχνολογία: Καλύπτει σήμερα τις σύγχρονες μαθησιακές ανάγκες;

Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουμε και τί χρειάζεται να αλλάξουμε;

Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά από ότι γίνεται σήμερα και πόσο “ελκυστικό” και χρήσιμο παραμένει το μάθημα στους μαθητές στη σημερινή εποχή;

Το ΣΕΠ που τόσο απροσδόκητα έφυγε από τα Γυμνάσια και δεν επανήλθε παίρνοντας μαζί του ΓΡΑΣΕΠ,ΓΡΑΣΥΠ και ΚΕΣΥΠ, πως θα μπορούσε να επανεισαχθεί έτσι ώστε να μην είναι ένα μάθημα συμπλήρωσης ωραρίου για τους εκπαιδευτικούς και ανάπαυλας για τους μαθητές αλλά ένας θεσμός που θα αναζητεί τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών, θα ανακαλύπτει τις δεξιότητές τους και θα τους ενημερώνει αξιόπιστα για τις ακαδημαϊκές προοπτικές τους και τις επαγγελματικές διεξόδους τους ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει την ψυχολογική τους σταθερότητα και την κοινωνική τους ανάπτυξη.

Η εισήγηση του κ. Ν. Βασαγιώργη είχε θέμα “Το μάθημα της Τεχνολογίας, παρόν και μέλλον”. Αναφέρθηκε στις ελλείψεις που έχει το μάθημα της τεχνολογίας σήμερα στην εκπαίδευση και τις ενστάσεις οι οποίες έχουν προκύψει για το μάθημα στη Β Γυμνασίου σε σχέση με τη μελέτη της Βιομηχανίας, το ότι δεν υπάρχει βιβλίο στη Γ Γυμνασίου, τις ανύπαρκτες υποδομές, για την την ανάγκη της θεσμοθέτησης του εργαστηρίου της Τεχνολογίας και την ανάγκη  εξέλιξης του μαθήματος. Επίσης αναφέρθηκε στο τι ισχύει για το μάθημα της τεχνολογίας στην Κύπρο. Τέλος αναφέρθηκε στα εργαστήρια δεξιοτήτων, ένα καινούργιο μάθημα που εισάγεται στο Γυμνάσιο και τόνισε τα σημεία στα οποία τα εργαστήρια δεξιοτήτων σχετίζονται με την τεχνολογία. Πρότεινε την εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Τεχνολογία-Πληροφορική, σε όλους τους τύπους σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ισόποσο αριθμό ωρών στους δύο κλάδους του μαθήματος και  από κοινού διεκδικητικό πλαίσιο με τους καθηγητές Πληροφορικής για την  καθιέρωση μέγιστου αριθμού 12 μαθητών ανά καθηγητή στα μαθήματα αυτά.

Ο κύριος Ν. Παπαθανασίου αναφέρθηκε στα διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν στην εκπαίδευση σήμερα και στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μέσα από τις επιτροπές για την νέα συγγραφή βιβλίων και τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών και σε άλλα θέματα τα οποία άπτονται του ρόλου του ως συντονιστή εκπαιδευτικού έργου. Αναφέρθηκε εκτενώς στα εργαστήρια δεξιοτήτων και τη σχέση τους με την τεχνολογία, τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν και στο φλέγον θέμα της έλλειψης συντονιστών εκπαιδευτικού έργου στα μαθήματα ειδικοτήτων αλλά και στην ανάγκη ύπαρξης συντονιστή εκπαιδευτικού έργου στο μάθημα της Τεχνολογίας. Πρόσθεσε επίσης την ανάγκη όσοι είναι υπεράριθμοι, να φροντίζουν να ρυθμίζουν την υπεραριθμία τους ώστε να μην χάνονται τα κενά της Τεχνολογίας τα οποία δεν δίνονται στους συναδέλφους αλλά κρατιούνται στις διευθύνσεις.

Δόθηκε ο λόγος στον κ. Νικόλαο Χασιώτη, ο οποίος έκανε έναν χαιρετισμό, έθεσε τον εαυτό του στην διάθεση της ΕΤΕ για να προσφέρει με τις δυνατότητες του ώστε να ενισχυθεί με νέα αντικείμενα και να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί.

Στην συνέχεια μίλησε ο κ. Ν. Φωτίου για την αναγκαιότητα του ΣΕΠ στο ελληνικό σχολείο τα οποία αφαιρέθηκαν από το ελληνικό σχολείο για οικονομικούς λόγους, παρόλου που στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα που το υποστηρίζουν.Θεωρεί με τα εργαστήρια δεξιοτήτων θα μπορέσουν να ενταχθούν αντικείμενα που έχουν αφαιρεθεί από το γυμνάσιο και πιθανώς θα καλύψει και κάποια ωράρια συναδέλφων.

Στη συνέχεια μίλησε ο κύριος Χ. Συργιάννης ο οποίος αναφέρθηκε στο μάθημα του ΣΕΠ και την παροχή συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού παλαιότερα όπου τα γραφεία σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού ΓΡΑΣΕΠ ήταν 570 και λειτουργούσαν στα Γυμνάσια και τα Λύκεια όλης της χώρας 79 κέντρα συμβουλευτικής και προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Ο κύριος Συργιάννης έκανε μία ιστορική αναδρομή για τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό μέσα στα χρόνια ξεκινώντας από το 1953 όπου καθιερώνονται σε μάθημα στη σχολή επιμόρφωση των δασκάλων και μέχρι το 2018 που είχαμε και την παύση λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ ΓΡΑΣΕΠ ΚΑΙ ΣΥΝ στη συνέχεια Φυσικά ιδρύθηκαν τα ΚΕΣΥ που όλοι γνωρίζουμε. Ανέφερε τις διαφορές ανάμεσα στο ΚΕΣΥ και τις παλαιότερες δομές ως προς διαφορετική στόχευση και έδωσε προτάσεις για το πώς αυτά θα μπορούσαν να τροποποιηθούν και να βελτιωθούν. Επίσης προτείνει την εισαγωγή του μαθήματος ΣΕΠ σε όλες τις  σχολικές μονάδες.

Το λόγο πήρε στην συνέχεια  η κυρία Ν. Βρυσούλη η οποία αναφέρθηκε εκτενώς τους τομείς οι οποίοι είναι πρωτοπόροι αυτή τη στιγμή στο χώρο της τεχνολογίας παγκοσμίως, στις τεχνολογίας αιχμής σήμερα και αυτές που θα αναπτυχθούν στο άμεσο μέλλον. Στη συνέχεια πρότεινε την είσοδο του μαθήματος Τεχνολογίας σε όλες τις τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγγραφή βιβλίων για την Γ΄ Γυμνασίου αλλά και σε όσες τάξεις εισαχθεί το μάθημα. Πρότεινε νέα αντικείμενα που θα μπορούσαν να περιέχονται στα αναλυτικά προγράμματα του Γενικού Λυκείου και την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων στο μάθημα της Τεχνολογίας του Γυμνασίου και του Λυκείου: STEM-STEAM, Χωρικής σκέψης (Vista-Space) και χρήση  GIS τεχνολογιών, Τρισδιάστατη σχεδίαση CAD , 3D Printing , Eλεύθερη πλοήγηση, Mοντελοποίηση,  Προσομοίωση, Πολυτροπική επικοινωνία, – κ.ά. Τόνισε την ανάγκη για χρηματοδότηση και  θεσμοθέτηση των εργαστηρίων της τεχνολογίας σε όποια πράξη δημιουργηθούν, καθώς επίσης και τη χρηματοδότηση αυτών μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό πόρο έχουμε. Τέλος πρότεινε να γίνονται σχέδια δράσης με μαθήματα τεχνολογίας  και διαγωνισμοί για το μάθημα της τεχνολογίας έτσι ώστε να προάγεται η καινοτομία στους μαθητές μας.

Ο επόμενος ομιλητής ήταν ο  κ Κ. Τσαπουρνάς ο οποίος αναφέρθηκε στο μάθημα του ΣΕΠ και παρουσίασε τις δράσεις που γίνονται από το ΚΕΣΥ και θα μπορούσαν να επεκταθούν κατά το πρότυπο το οποίο χρησιμοποιούν στο 1ο ΚΕΣΥ Α’ Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση από μαθητές μέσω τηλεδιάσκεψης των σπουδών στην ειδικότητά τους και τις επαγγελματικές προοπτικές του πτυχίου, την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του θεσμού της μαθητείας και τα εργαστήρια του τομέα. Σκοπός της συνάντησης είναι οι μαθητές της πρώτης Γυμνασίου να ενημερωθούν για τις ειδικότητες που λειτουργούν. Πρότεινε επίσης τη δημιουργία και αξιοποίηση ηλεκτρονικού μητρώου φορέων εργασίας η οποία να απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου φορέων εργασίας κάθε μορφής και είδους στη τοπική αγορά με τη συμβολή των εκπαιδευτικών και τη επικοινωνία με φορείς της τοπικής αγοράς εργασίας για η δημιουργία του ηλεκτρονικών μητρώο φορέων εργασίας. Το μητρώο μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε σχολική μονάδα ανάλογα με το ιδιαίτερο προφίλ της και εξαρτάται τοπικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Εισηγήθηκε επίσης την δημιουργία δικτύου επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εντός των σχολικών μονάδων του ΚΕΣΥ με τη συνεργασία του μητρώο εθελοντών εμπειρογνωμόνων και τη συνεργασία του πανελλήνιου δικτύου γυμνασίων και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τη σύνθεση ετήσιων προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στη Γ Γυμνασίου με θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που ως παραδοτέα θα αξιοποιούνται στο σχεδιασμό του μαθητικού διάδρομο διαμέσου ενός διαρκούς πανελλήνιο δίκτυο συνεργασίας που θα λειτουργεί ως τράπεζα προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας επαγγελματικής εκπαίδευσης σχολικών μονάδων και θα βρίσκεται στη διάθεση της διοίκησης του γυμνασίου ως εργαλείο για τη μετάβαση από το γυμνάσιο στο ΕΠΑΛ. Ο κ Τσαπουρνάς επίσης τόνισε ότι η εισαγωγή του μαθήματος ΣΕΠ θα πρέπει να καλυφθεί με εκπαιδευτικούς που το πτυχίο τους θα το έχει στον οδηγό σπουδών όπως η ΑΣΕΤΕΜ.

Τον λόγο πήρε στην συνέχεια ο κ. Ι. Κεβρεκίδης. Η εισήγηση του είχε τίτλο: “ ΣΕΠ στο ΚΕΣΥ  ή τα σχολεία”;  Αναφέρθηκε στην ιστορία του μαθήματος  μέσω μιας ιστορικής φωτογραφίας  από το 1964 στη Χαλκίδα στη σχολή Δημόκριτος και το προβλεπόμενου χώρου για το εργαστηριακό μάθημα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πώς θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι το μάθημα της τεχνολογίας στο γυμνάσιο. Μίλησε επίσης για την έλλειψη αποδοχής του μαθήματος της τεχνολογίας ως ισότιμο μάθημα από σημαντικό μέρος τη σχολικής κοινότητα σε πολλά σχολεία.

Τον λόγο πήρε στην συνέχεια Ι. Δρόσος ο οποίος αναφέρθηκε στον πολύ σημαντικό ρόλο που έχει η ΕΤΕ , που  με τις δράσεις της και τη στάση της έχει κρατήσει το μάθημα στα σχολεία και το έχει πετύχει την ύπαρξη του μαθήματος  και στην τρίτη γυμνασίου. Μίλησε για την ανάγκη τα έργα των μαθητών να γίνονται στο σχολείο και όχι στα σπίτια τους. Προτιμότερο είναι να έχουμε ένα έργο που να είναι λιγότερο τέλειο αλλά δημιούργημα των μαθητών μας και όχι κάποιου άλλου. Πρότεινε τα διαγωνίσματα στα οποία είμαστε πια υποχρεωμένοι να βάζουμε στο πρώτο τετράμηνο στο μάθημα της τεχνολογίας καλό είναι αυτά να είναι με ανοιχτές σημειώσεις έτσι ώστε να μην χαθεί η φιλοσοφία του μαθήματος της τεχνολογίας μέσα από το διαγώνισμα αλλά να μπορέσει ο μαθητής να αναπτύξει την κριτική του σκέψη.  Αναφέρθηκε επίσης  στην ανάγκη να επιμένουμε όλοι στο να γίνεται η έκθεση των έργων των μαθητών η οποία  δίνει τη δυνατότητα να δημοσιοποιούνται όλα αυτά και στη σχολική κοινότητα αλλά  κυρίως στη τοπική κοινωνία. Αναφέρθηκε επίσης στην είσοδο της ρομποτικής στα σχολεία η οποία θεωρείται ένα πιασάρικο μάθημα και  ότι πολλοί πιέζουν για να γίνει και αυτόνομο μάθημα στο σχολείο και  στην εσφαλμένη εντύπωση του κόσμου ότι ρομποτική είναι κάτι που συνδυάζεται sμε την πληροφορική η οποία είναι μία λάθος συσχέτιση. Ο καθηγητής πληροφορικής δεν μπορεί να ξέρει για τα μηχανολογικά εξαρτήματα του αντικειμένου ούτε για τις σχέσεις μετάδοσης της κίνησης ούτε για τα ηλεκτρολογικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα θέματα της ρομποτικής.

Μετά τις προγραμματισμένες εισηγήσεις έγινε γόνιμος διάλογος με τους συναδέλφους.

Ο κ. Νεκτάριος Κολετζάκης  ζήτησε να γίνουν οι ομάδες εργασίας και διατίθεται ένα συμμετέχει εφόσον δημιουργηθούν.

Ο κ. Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Χατζησταμάτης επίσης προθυμοποιήθηκε να συμβάλει και αυτός μέσα από αυτές τις ομάδες για την συμβολή της ΕΤΕ στον διάλογο που θα γίνει για τα νέα προγράμματα σπουδών στο ΙΕΠ.

Ο κ. Γιάννης Φελέκης, μέλος του προσωρινού Δ.Σ. της ΕΤΕ, μίλησε για τον αριθμό των μηχανικών στην εκπαίδευση (οι οποίοι διδάσκουν στα γυμνάσια) σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Ελλάδας και μίλησε για το πολύ σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών μηχανικών οι οποίοι είναι διευθυντές και υποδιευθυντές στα γυμνάσια της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι η δουλειά των εκπαιδευτικών αυτών αναγνωρίζεται μέσα από ένα πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών πολλών άλλων ειδικοτήτων.

Ο κ. Γ. Παρίκος Γεώργιος, λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν κατάφερε να παρουσιάσει την εισήγηση του, όμως την έστειλε στο email της ΕΤΕ.

Στην εισήγηση του αυτή προτείνει:

Α’ Τάξη: Ατομική Μέθοδος και Επιλεκτικά: Ρομποτική

Β’ Τάξη: Ομαδική Μέθοδος – Μελέτη Πρωτογενούς Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας

Γ’ Τάξη: Ομαδική Μέθοδος – Γραμμή Παραγωγής

Η «Έρευνα και Πειραματισμός» είναι στο πρόγραμμα των  ΕΠΑΛ με 3ωρο μάθημα.

Ο κ. Γαβριήλ Ζώτος τέλος έστειλε την εισήγηση του και σύμφωνα με αυτή πρότεινε για τον ΣΕΠ και την Τεχνολογία: Άμεση σύσταση ομάδας εργασίας, από τους συναδέλφους που συμμετείχαν με παρουσίασή τους ( ή δυνατόν όλοι ),οι οποίοι μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα ετοιμάσουν ένα – ομόφωνο – κείμενο για το μάθημα του ΣΕΠ στο Γυμνάσιο

Πρότεινε επίσης την συνεργασία με συναδέλφους  με προσφορά στο μάθημα της Τεχνολογίας.

Ζήτησε τέλος την επικοινωνία του ΔΣ με την ΑΣΠΑΙΤΕ  ώστε το νέο ακαδημαϊκό έτος να συμπεριληφθεί το μάθημα του ΣΕΠ στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και να εξεταστεί η δυνατότητα συνάντησης ομάδας συναδέλφων, ανά ειδικότητα, με τον πρόεδρο και τους καθηγητές των τμημάτων όπου θα ανταλλάξουν απόψεις για το παρόν και κυρίως για το μέλλον της ειδικότητας στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, των αποφοίτων των τμημάτων της σχολής και κατ΄ επέκταση τη συνέχιση της ύπαρξης και αναβάθμισης της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Το προσωρινό ΔΣ της ΕΤΕ