Οι θέσεις της ΕΤΕ για το Ν4763/2021 (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Χωρίς κατηγορία

Γενικές Επισημάνσεις – Προτάσεις στο Ν4763/2021 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση

 

Δείτε το έγγραφο σε PDF