Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Σημαντικά

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών έχει καταθέσει υπόμνημα αναφορικά με την πανεπιστημιοποίηση της ΑΣΠΑΙΤΕ

Δείτε το Υπόμνημα όπως κατατέθηκε στους αρμόδιους φορείς.