Επιχείρηση του Αύριο

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Εισήγηση αντιπροέδρου, Σεραφίμ Τριβέλλα στην ημερίδα “Επιχείρηση του Αύριο” της ΑΣΠΑΙΤΕ – “Προοπτικές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας των αποφοίτων ΑΣΠΑΙΤΕ. Χθές, Σήμερα, Αύριο”

κείμενο 25/3/08