Επιμορφώσεις Μελών ΕΤΕ – Autocad

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Επιμορφώσεις
Η ΕΤΕ ξεκινά μια σειρά επιμορφώσων για τα μέλη της σε τομείς εκπαιδευτικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος.
 
Ξεκινάμε με την παρακάτω επιμόρφωση: 
 
“Εισαγωγή στο ΑUTOCAD :
     1.Εγγραφή στην Autodesk
     2.Αρχικές ρυθμίσεις και απλές σχεδιαστικές εντολές.
    3. Απλά παραδείγματα 2D σχεδίασης”
 
Εισηγήτρια: Βρυσούλη Νικόλ, Εκπαιδευτικός, ΠΕ81-Πολιτικών μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, ΜSc Περιβαλλοντικός σχεδιασμός έργων υποδομής.
Ημ/νία επιμόρφωσης: Σάββατο 17/4/2021 και ώρα 10.00-13.00
 
Για να συμμετέχετε θα συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
 
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.