Αναλοίνωση – Ίδρυση Προτύπων ΕΠΑΛ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ίδρυση Προτύπων ΕΠΑΛ – Έγγραφο της ΕΤΕ  προς τον Γεν.  Γραμματέα Επαγγελματικής  Εκπ/σης και Κατάρτισης  κ.  Γεώργιο Βούτσινο 

Έγγραφο απέστειλε χθες το Δ.Σ της Ε.Τ.Ε Προς τον Γεν.  Γραμματέα Επαγ. Εκπ/σης και Κατάρτισης   κ.  Γεώργιο Βούτσινο, για την Ίδρυση Προτύπων ΕΠΑΛ, στο οποίο μεταξύ άλλων ζητά νομοθετική ρύθμιση  για να ξεκαθαριστεί ότι δεν υφίσταται θέμα απώλειας των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών σε όσα ΕΠΑΛ θα μετατραπούν σε Πρότυπα.

Επίσης για την επιλογή των σχολείων το Δ.Σ της Ε.Τ.Ε προτείνει ως βασικά κριτήρια τα εξής:

  1. Τα Πρότυπα ΕΠΑΛ που θα ιδρυθούν στην πρώτη φάση, πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές της Ελλάδας που λειτουργούν Παραρτήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, με τα οποία και θα συνδεθούν λειτουργικά.
  2. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η κτιριακή υποδομή, η εργαστηριακή τους κάλυψη και η χωροταξική τους θέση στην περιοχή από την οποία τροφοδοτούνται με μαθητικό δυναμικό.
  3. Όπου αυτό είναι εφικτό, στην ίδια περιοχή οι παρεχόμενες ειδικότητες να συνεχίσουν να λειτουργούν και σε άλλο μη Πρότυπο ΕΠΑΛ.

Το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.