Ανακοίνωση του αριθμού θέσεων διοριστέων εκπαιδευτικών κατά τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011

Γενικά

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, που προκηρύσσονται για την κατάρτιση των πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών κατά τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011 για την κάλυψη θέσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στο ποσοστό 60% του συνόλου των οργανικών θέσεων. Ο αριθμός των θέσεων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 3.120 και για την Δευτεροβάθμια 2.610. Το σύνολο των θέσεων για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 5.730.

 

ΠΕ17 Τεχνολόγων- ειδικότητες

ΠΕ17.01 Πολιτικών, Τοπογράφων

ΠΕ1710

24

ΠΕ17.02 Μηχανολόγων, Ναυπηγών και Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχνικής (κατεύθυνση: ενεργειακού μηχανολόγου)

ΠΕ1720

63

ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων και Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχνικής (κατεύθυνση: ενεργειακού ηλεκτρολόγου)

ΠΕ1730

72

ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικών και Τεχνολόγων Ιατρ. Οργάνων

ΠΕ1740

18

 

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου

.———————————————————————————————————-