Εγκύκλιος Διορισμών Μόνιμων Εκπ/κών 2008-2009

Μόνιμοι

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας :
H Εγκύκλιος Διορισμών Μόνιμων Εκπ/κών 2008-2009 Δ/θμιας Εκπ/σης,

 

Εγκύκλιοι Διορισμών Μόνιμων Εκπ/κών 2008-2009 Δ/θμιας Εκπ/σης

 

Aπό το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις διορισμού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν από 28-7-2008 έως 31-7-2008 οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι περιλαμβάνονται:
1.   Στους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2008-2009, ως εξής:
•   Με πραγματική προϋπηρεσία 30 μηνών
•   Με πραγματική προϋπηρεσία 24 μηνών και μία τουλάχιστον επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους και παιδαγωγική επάρκεια, όπου απαιτείται
•   Στον Ενιαίο Πίνακα Διορισμών (άρθρο 6, παρ. 2 του Ν. 3255/2004) για την κάλυψη του ποσοστού 40% των κενών οργανικών θέσεων

2.   Στους Πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2006 για την κάλυψη του ποσοστού 60% των κενών οργανικών θέσεων

Οι υποψήφιοι οφείλουν να τηρήσουν τις προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμών εγκαίρως.