Στατιστικά στοιχεία εκπαίδευσης 2007-2008

Λοιπές Δημοσιεύσεις - Άρθρα

Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνονται στατιστικά
στοιχεία που εμφανίζουν την εξέλιξη των τριών βασικών μεγεθών της Πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης –μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό– κατά το σχολικό έτος 2007/08.

 Στατιστικά στοιχεια Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας 2007-2008