ΥΠΕΠΘ : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -Υπουργική Απόφαση για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Γενικά

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2008

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη καθορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του θεσμού της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για όλους τους μαθητές των Λυκείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία χρηματοδοτείται για πρώτη φορά από κρατικούς πόρους. Φέτος σύμφωνα με την απόφαση αυτή κατοχυρώνεται έγκαιρα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο θεσμός της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης επιτυγχάνοντας να πλήξει στην καρδιά της την Παραπαιδεία.

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ: 

Οργάνωση και  Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης

 ————————————————————————————————