Παρουσίαση έργων και δραστηριοτήτων από το Μάθημα της Τεχνολογίας, Του συνάδελφου Βασαγιωργη Νικόλαου 

Άρθρα μελών της ΕΤΕ Μαθήματα Τεχνολογία

11ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Δραστηριότητες μαθητών στο μάθημα της Τεχνολογίας κατά τα Σχολικά Έτη 2019-2020 και 2020-2021

Παρά τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία, η πλειοψηφία των μαθητών ανέπτυξε τις δημιουργικές της ικανότητες στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Γυμνασίου. Δυστυχώς τα τεχνουργήματα των μαθητών δεν μπορέσαμε να τα εκθέσουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, μπορείτε όμως να έχετε μια εικόνα της προσπάθειας των μαθητριών και μαθητών του σχολείου μας, μέσα από τις φωτογραφίες που ακολουθούν.

                                                                                                Ο εκπαιδευτικός του μαθήματος

                                                                                                      Νίκος Βασαγιώργης


Σχολ Ετος 2019-2020
https://drive.google.com/drive/folders/1f_G0qpNNVMD2QbGAlvjTCOPBTo_ydbrT?usp=sharing

Σχολ Ετος 2020-2021
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
https://drive.google.com/drive/folders/1uIvPyGuLX1LxHDSUoghcub0uAh75U4no?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10HqHo0fytdTWaATOaCsTQUNwcGcx67Of?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17fTxL_Id0vXH6d9H-K_yLFAZLxFdw8vg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cz8W5AtT7J5EJQGJWWxU6SEQviHv_IGh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m5cAhcrXMMTvyK6WtWYPVVS6o-iFy0jx?usp=sharing

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
https://drive.google.com/drive/folders/1O_UGex8pzb5-dfNNMU7JZN764ybEj87V?usp=sharing

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
https://drive.google.com/drive/folders/1X0TQn_Ume9FVlYmqO0tvY_GMoadtp2XR?usp=sharing