Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναπληρωτές

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου προσλαμβάνονται, για ανάληψη υπηρεσίας έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2008 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής πρόσληψης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

 

Ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΠΘ οι προσλήψεις αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το ΥΠΕΠΘ.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Πρόσληψη Αναπληρωτών Δ/θμιας Εκπ/σης (17-09-2008)