Εξεταστέα–Διδακτέα Ύλη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γενικά

H εξεταστέα Ύλη – Οδηγίες μαθημάτων 2008-2009

Από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η εξεταστέα-διδακτέα ύλη των μαθημάτων όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα αποστέλλονται οδηγίες για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων.


Παράλληλα ανακοινώνεται η Εξεταστέα-Διδακτέα Ύλη των Πανελλαδικώς Εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου και Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, του Β΄ Κύκλου Εσπερινών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) καθώς και η Ύλη των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και ειδικότητας των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) για την πρόσβασή τους σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ. Τον προγραμματισμό της ύλης, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους μαθητές ανέλαβε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως επιστημονικός εισηγητικός φορέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Ο Υπουργός κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης δήλωσε σχετικά: «Η έγκαιρη ενημέρωση διδασκόντων και διδασκομένων για το περιεχόμενο της εξεταστέας ύλης και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα διδαχθεί, συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, καθοδηγεί τους διδάσκοντες και διευκολύνει τους μαθητές ώστε να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία».