Μη έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. Χίου

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου με Αρ.Πρωτ. 3193/10-8-2021 και την Υπουργική Απόφαση με Αρ.Πρωτ. 106084/Υ2/01-09-2021 διαπιστώνεται ότι για το σχολικό έτος 2021-2022 από τα 13 προς έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ολιγομελή τμήματα δεν έχουν εγκριθεί 04 έως σήμερα, στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της Χίου και συγκεκριμένα τα παρακάτω:

Δείτε την ανακοίνωση