ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ε.) 2021

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν :
α) Στα κατά τόπους Παραρτήματα, από 16  Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου 2021.
β) Στην Αττική, την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

Οι υποψήφιοι για το ΔΣ και την εξελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους από τις 6 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00, ηλεκτρονικά στο e-mail της ένωσης: ete@ete.gr αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, το πατρώνυμο, την ειδικότητά τους, έναν αριθμό τηλεφώνου, το παράρτημα στο οποίο ανήκουν και το όργανο (ΔΣ ή Εξελεγκτική Επιτροπή) για τo οποίo επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό:

  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
  • μέλη της ΕΤΕ δικαιούνται να είναι οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ αλλά και οι πτυχιούχοι των Τεχνολογικών Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ