ete

Οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

(Technology Teachers’ Association)

Πτυχιούχοι ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

Τ.Θ. 25046 – Τ.Κ. 10026 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 6973275324

URL: https://www.ete.gr/ , E-mail: ete@ete.gr


 

Oλοκληρη η ανακοινωση σε μορφή doc

Οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα

Συνάδελφοι,

Οι διάφορες ρυθμίσεις σε βάρος των πτυχιούχων της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ) και γενικότερα των Παιδαγωγικών Σπουδών που ίσχυσαν τη τελευταία 10ετία καταργήθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα :

  1. Στις αρχές του καλοκαιριού, μετά από πρόταση της Ε.Τ.Ε και της Δ.Ε της ΑΣΠΑΙΤΕ, με νόμο, καταργήθηκε η δυνατότητα διορισμού εκπαιδευτικών που δεν έχουν τίτλο Παιδαγωγικών Σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (ή της ΣΕΛΕΤΕ), όπου αυτό απαιτείται.
  2. Ρυθμίστηκε, με ευνοϊκό και δίκαιο, για τον κλάδο μας, τρόπο το θέμα του διορισμού των αναπληρωτών (διορίζονται μόνο όσοι έχουν 30μηνη προϋπηρεσία μέχρι 30-6-2008, δηλαδή ελάχιστοι για τις θέσεις των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ17).
  3. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ με αρκετές περισσότερες θέσεις για τον κλάδο μας (ΠΕ 17), σε αντίθεση με ότι είχε συμβεί στον προηγούμενο διαγωνισμό προ τριετίας.
  4. Η πρόσφατη Υπουργική απόφαση για τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων των διαφόρων ειδικοτήτων στα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και ΕΠΑΣ, αποκαθιστά τις αδικίες σε βάρος των πτυχιούχων εκπαιδευτικών της Σχολής μας, που είχαν καθιερωθεί επί θητείας Αρσένη, ιδίως δε τον ουσιαστικό αποκλεισμό μας από το Ενιαίο Λύκειο. Τότε, με το δήθεν επιχείρημα ότι όσοι θα διδάσκουν στο Ενιαίο Λύκειο πρέπει να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, αποκλείστηκαν από τη διδασκαλία σημαντικών Τεχνολογικών Μαθημάτων (Τεχνολογία, Τεχνολογία Επικοινωνιών, Γραμμικό Σχέδιο, Τεχνικό Σχέδιο, Ηλεκτρολογία κ.ά), οι κατ΄ εξοχήν ειδικευμένοι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ. Ο αποκλεισμός των συναδέλφων μας είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας από τα Ενιαία Λύκεια και τελικά στην πράξη να υποβαθμιστεί η διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων, μια και ανέλαβαν να τα διδάξουν εκπαιδευτικοί χωρίς καμία ειδίκευση ή σχετική επιμόρφωση.
  5. Επίσης οι πρόσφατες αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις ΕΠΑΣ συντάχθηκαν με κριτήριο το τι έχει διδαχθεί και τι μπορεί να διδάξει ο κάθε κλάδος και η κάθε ειδικότητα και όχι με βάση συντεχνιακά συμφέροντα, όπως συνέβη στο παρελθόν, αν και κύκλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επεδίωξαν, αλλά μάταια, να διατηρήσουν το στρεβλό καθεστώς. Η ΕΤΕ θα ενημερώσει σύντομα με στοιχεία και τεκμηριωμένες επιστημονικές απαντήσεις για τη νέα διαμορφωμένη κατάσταση, όπως και για το τι έγινε στο ΠΙ.
  6. Τέλος για πρώτη φορά, οι εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, καταλαμβάνουν δικαιωματικά θέση αμέσως μετά τους κατόχους αντίστοιχου Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού τίτλου στην ανάθεση του μαθήματος του ΣΕΠ.

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών με συνεχείς παρεμβάσεις της τα τελευταία χρόνια διεκδικούσε την άρση όλων των αδικιών σε βάρος των πτυχιούχων της Σχολής. Οι πρόσφατες αποφάσεις – ρυθμίσεις αποτελούν σημαντική θετική εξέλιξη, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να δώσει νέο περιεχόμενο και πνοή στη διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων στο Λύκειο.

Η πλήρης δικαίωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της ιστορίας της Σχολής, ως της μοναδικής παραγωγικής σχολής εκπαιδευτικών λειτουργών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα ικανοποιηθεί με την ένταξή της στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Εξέλιξη η οποία θα λειτουργήσει ουσιαστικά προς όφελος της δημόσιας εκπαίδευσης και των λειτουργών της. Αποτελεί άλλωστε πολιτική δέσμευση της σημερινής κυβέρνησης.

Η ΕΤΕ θα εντείνει τις προσπάθειές της σε αυτή την κατεύθυνση και καλεί   όλους τους συναδέλφους, τη Δ.Ε της ΑΣΠΑΙΤΕ, τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής να συμπαραταχθούν σε αυτόν τον αγώνα.

Για το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. Μουστάκας Ν. Βασαγιώργης