ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2021

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις
ΑΘΗΝΑ 7-9- 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσα μέλη της ΕΤΕ διαμένουν σε περιοχές που δεν λειτουργούν παραρτήματα της ΕΤΕ, μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εκλογών απευθυνόμενοι στον Σύνδεσμο του Νομού τους (Σύνδεσμοι: https://www.ete.gr/ete_contacts_2021) για να ενημερωθούν για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής τους. Σε περίπτωση που η απόσταση ή οι συνθήκες (π.χ. νησιά) δεν το κάνουν αυτό εφικτό να επικοινωνήσουν με την εφορευτική επιτροπή (κ Καπλάνη Ι. τηλ. 6945967797) προκειμένου να ενημερωθούν για το πως μπορούν να ψηφίσουν.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ