Προσλήψεις Αναπληρωτών Δ/θμιας Εκπ/σης (02-10-2008)

Αναπληρωτές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2008

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η πρόσληψη 293 προσωρινών αναπληρωτώνΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2008-2009.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης, όπου προσλαμβάνονται, για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 3 έως και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής πρόσληψης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Συνημμένο αρχείο: Προσλήψεις Αναπληρωτών Δ/θμιας Εκπ/σης (02-10-2008)