Δελτιο Τύπου : Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς στην ειδική αγωγή

Επιμορφώσεις

Επιμορφωτικά σεμινάρια

για εκπαιδευτικούς στην ειδική αγωγή

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 400 ώρες και ξεκινά στις 15 Νοεμβρίου

Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς στην Ειδική Αγωγή οργανώνει η Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του πανεπιστημίου Αθηνών με την επιστημονική συνεργασία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων, που θα έχει διάρκεια 400 ώρες, ξεκινά στις 15 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 24 Μαΐου του 2009. Στόχος είναι η επιμόρφωση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο της εκπαίδευσης των μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο υπάρχων εκπαιδευτικό σύστημα.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και θα υλοποιηθεί σε δεκαεννέα (19) Σαββατοκύριακα των είκοσι (20) διδακτικών ωρών έκαστο. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα για όσους το επιθυμούν δημιουργίας τμήματος διδασκαλίας γραφής BRAILLE.

Με βάση τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο για την Ειδική Αγωγή (άρθρα 20, 21 και 22), η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί προσόν για μετάθεση, απόσπαση και διορισμό εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο: www.eidikiagogi.gr. Για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 210 6528142, 6948 058304, 6977 194024. Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Γιώργος Κορμάς