Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Erasmus+

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Μαρούσι,   1-12-2021

 Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΕΤΕ  στα πλαίσια του σχεδίου κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA116-078579 για το πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”  θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα με τίτλο ΄΄Νέες προσεγγίσεις μάθησης για την εισαγωγή της καινοτομίας στη διδασκαλία, με την ενσωμάτωση διαδραστικών τεχνολογιών και τεχνικών μοντελοποίησης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και πολυτροπικών διεπαφών΄΄  που  θα υλοποιηθεί μέσω δύο ροών στο COVENTRY UNIVERSITY της Μ. Βρετανίας. Η μία ροή θα πραγματοποιηθεί  στις 13-19 Μαρτίου 2022 και η δεύτερη στις 27 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2022.

Το 80% της επιχορήγησης από το ΙΚΥ θα δοθεί ένα μήνα πριν το ταξίδι και η αποπληρωμή του υπολοίπου 20% θα γίνει τέλη Νοεμβρίου 2022. Με το ποσό αυτό θα πληρωθεί ο ξένος φορέας οργάνωσης των σεμιναρίων, τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και οι εσωτερικές μετακινήσεις στις χώρες υποδοχής. Τα χρήματα που θα περισσέψουν από τις προαναφερθείσες δαπάνες θα διατεθούν για την παροχή γευμάτων.

Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν από το Δ.Σ της Ε.Τ.Ε. οφείλουν:

 1. Να απαντήσουν στο e-mail που θα τους αποσταλεί, ότι αποδέχονται τη συμμετοχή τους εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών.
 2. Να καταβάλουν στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς με IBAN GR97 0171 4180 0064 1812 8520 313 το χρηματικό ποσό των 300 €  για την έκδοση των εισιτηρίων, τα οποία θα τους επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 3. Να υποβάλουν την προβλεπόμενη έκθεση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής τους στην Ελλάδα.
 4. Να οργανώσουν-συμμετάσχουν ενεργά στην εκδήλωση διάχυσης των εμπειριών και των συμπερασμάτων από την συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με το ΔΣ της ΕΤΕ και το Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκουν.
 5. Να αποστείλουν εντός 20 ημερολογιακών ημερών (ημερομηνία αποστολής courier) από την ημερομηνία ανακοίνωσης της επιλογής τους, σε διεύθυνση που θα τους ανακοινωθεί, φάκελο ο οποίος θα περιέχει:
  1. Αντίγραφο με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του συμμετέχοντα, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει για τις οικονομικές συναλλαγές του με την ΕΤΕ
  2. Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης των 300 €
  3. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Αντίγραφο Διαβατηρίου
  5. Συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα έντυπα που απαιτούνται από το ΙΚΥ, τα οποία θα λάβουν με e-mail από την ΕΤΕ
  6. Αντίγραφο ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλειας ασθενείας (Από τον ΕΦΚΑ)
  7. g) Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19

Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων αποτελεί αιτία αποκλεισμού από το πρόγραμμα και κάλυψης της θέσης  από επιλαχόντα στην επιλογή μέλη.

Παρατηρήσεις:

 1. Το ταξίδι στη Μ. Βρετανία απαιτεί πλέον κατοχή Διαβατηρίου
 2. Η ΕΤΕ χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του ERASMUS τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι χρηματικές συναλλαγές με Λογαριασμούς άλλων Τραπεζών, αν επιφέρουν χρεώσεις, βαρύνουν τους συμμετέχοντες – κατόχους τους και όχι την ΕΤΕ.
 3. Η προκαταβολή των 300 € δεν θα επιστραφεί, αν το μέλος που επιλέχθηκε δεν πραγματοποιήσει το ταξίδι για οποιονδήποτε λόγο, ή δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς το πρόγραμμα

Τα μέλη της E.T.E. που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τις δύο ροές, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 10-12-2021 μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στη διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/1P2ISRpUr8J4PNWr82PfoG0tEKDLRGp-95XEEPNsvbWg/edit  

Κριτήρια επιλογής μελών από το ΔΣ της ΕΤΕ:

 1. Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων ως προς την ένωση μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2021.
 2. Η συμμετοχή τους σε θέσεις Υπευθύνων Παραρτημάτων.
 3. Η ενεργός συμμετοχή τους σε πρόσφατες δραστηριότητες και εκδηλώσεις της ένωσης (π.χ. μέλη εφορευτικής και εξελεγκτικής επιτροπής, μέλη επιστημονικών και άλλων επιτροπών).
 4. Η μακροχρόνια προσφορά τους στην ΕΤΕ.
 5. To πλήθος των συμμετοχών τους σε προηγούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της ΕΤΕ.

            Θα συνεκτιμηθεί η ευχέρεια χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια τα μέλη που θα συμμετάσχουν να προέρχονται από όσα το δυνατόν περισσότερα Περιφερειακά Τμήματα της ΕΤΕ, έτσι ώστε να υπάρξει στη συνέχεια διάχυση των εμπειριών και των συμπερασμάτων που θα προκύψουν και στα υπόλοιπα μέλη, κάτι που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους αυτών των προγραμμάτων και υποχρέωση των συμμετεχόντων.