ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συζήτηση για το νέο ΠΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Χωρίς κατηγορία

Μαρούσι, 01 Δεκεμβρίου 2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συζήτηση για το νέο ΠΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο.  

          Καλούνται τα ενεργά μέλη της ΕΤΕ σε συζήτηση για το νέο πρόγραμμα  σπουδών του μαθήματος της Τεχνολογίας στις Α, Β και Γ τάξεις του  Γυμνασίου.

          Η συζήτηση θα γίνει την Δευτέρα 06/12/2021 στις 18:00 μέσω Webex στον σύνδεσμο που ακολουθεί:
https://minedu-secondary.webex.com/meet/nvrys. Το ΦΕΚ και το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:  http://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli


Η Επιστημονική Επιτροπή Μαθήματος Τεχνολογίας και Λοιπών Τεχνολογικών Μαθημάτων Γενικής Εκπαίδευσης