Η θέση  της ΕΤΕ για την Τράπεζα θεμάτων στα ΕΠΑΛ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Μαθήματα

Μαρούσι, 28-12-2021

Η θέση  της ΕΤΕ για την Τράπεζα θεμάτων στα ΕΠΑΛ

Η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στα ΕΠΑΛ από τη φετινή σχολική χρονιά, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στα σχολεία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά στους εκπαιδευτικούς και ανησυχία στους μαθητές και τους γονείς τους.

Η ΕΤΕ βασικά θεωρεί ότι η σωστή εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) στα ΕΠΑΛ, μακροπρόθεσμα θα έχει θετικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως:

 • αναβάθμιση του πτυχίου και του απολυτηρίου
 • ευκολότερη σύγκρισή του πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πτυχία
 • κάλυψη των βασικότερων θεμάτων της ειδικότητας
 • διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας
 • μείωση της «εξαρτώμενης ωφελιμιστικής» σχέσης μαθητή και καθηγητή και αύξηση της διαφάνειας

 Όμως για την σωστή εφαρμογή της ΤΘΔΔ θα πρέπει:

 • Να μην αποπροσανατολιστεί η μαθησιακή διαδικασία. Να μην καταπιέζεται το επιστημονικό έργο των καθηγητών από τη θεματολογία της Τράπεζας θεμάτων, εστιάζοντας στις ερωτήσεις και όχι στην ουσία των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων που απαιτεί η απόκτηση ενός πτυχίου.
 • Να μην καταπιέζεται το παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών, μιας και πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν μαθησιακά και άλλα σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν πρέπει να παραμεληθούν ώστε να καλυφθεί η διδακτέα ύλη.
 • Θα πρέπει η δοθεί μεγάλη σημασία στη δυσκολία των ερωτήσεων, αλλά και να δοθούν τα κατάλληλα εφόδια στους εκπαιδευτικούς για να εκπληρώσουν ουσιαστικά το έργο τους, ώστε να αποτραπούν οι μαθητές από εξωσχολικές λύσεις, αλλά και να μην αυξηθεί η μαθητική διαρροή.
 • Να μην γίνει η Τράπεζα θεμάτων αιτία κατηγοριοποίησης των σχολείων, μιας και κάθε περιοχή παρουσιάζει τις δικές της ιδιαιτερότητες, αλλά και η κλήρωση θεμάτων σαν διαδικασία δεν είναι δίκαιη, μιας και τα θέματα θα είναι ισοδύναμα μεν αλλά διαφορετικά, ανά σχολείο.
 • Να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν επισημάνσεις, διορθώσεις ή και προτάσεις απόσυρσης, όταν τίθεται για κάποια ερώτηση θέμα ορθής διατύπωσης ή επιστημονικής τεκμηρίωσης.
 • Να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να απορρίψουν κάποια ερώτηση που κληρώθηκε και δεν ήταν στην διδαχθείσα ύλη.
 • Θα πρέπει να γίνεται αναπροσαρμογή της ύλης ανάλογα με τις δυσκολίες κάθε σχολικής χρονιάς.
 • Να επανεξεταστούν τα αναλυτικά και τα ωρολόγια προγράμματα των ΕΠΑ.Λ. ώστε να είναι εφικτή και ουσιαστική η εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων.
 • Να επανεξεταστεί ο αριθμός των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. ώστε να υπάρξει δίκαιη αναλογία σε σχέση με τα ΓΕ.Λ.
 • Να επανεξεταστούν τα επιλεχθέντα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, ανάλογα με τις επιστημονικές ανάγκες κάθε ειδικότητας.
 • Να προβλεφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της ΤΘΔΔ, όπως για παράδειγμα η ενισχυτική διδασκαλία.

Τα παραπάνω όμως δεν έχουν ως τώρα υλοποιηθεί ή διασφαλιστεί και επιπρόσθετα:

 • Δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί (έχει σχεδόν τελειώσει το Α΄ τετράμηνο του σχ. έτους 2021-22) οι ερωτήσεις της Τράπεζας θεμάτων για τα ΕΠΑ.Λ., ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να προετοιμάσουν τους μαθητές τους (διατύπωση ερωτήσεων, αποσαφήνιση αποριών κλπ.).
 • Οι μαθητές, λόγω της τηλεκπαίδευσης των προηγούμενων ετών, παρουσιάζουν μεγάλες αδυναμίες και κενά στις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καλυφθεί ουσιαστικά και όχι τυπικά η προβλεπόμενη ύλη.
 • Πολλά ΕΠΑ.Λ. στελεχώθηκαν πολύ αργά με εκπαιδευτικούς (και σε κάποιες περιπτώσεις σε ολόκληρη τη  χώρα υπάρχουν ακόμη κενά) με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να δυσκολευτούν να καλύψουν τη διδακτέα ύλη και κατά συνέπεια τις ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων.
 • Πολλοί μαθητές, αλλά και αρκετοί εκπαιδευτικοί, είτε νόσησαν από τον Covid-19, είτε αναγκάστηκαν να μπουν σε καραντίνα, είτε νοσούν ακόμη ή πιθανόν θα νοσήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρκετά μαθησιακά κενά, τα οποία δύσκολα θα μπορέσουν να καλυφθούν, χωρίς τουλάχιστον την γενναία περιστολή της εξεταστέας ύλης της Τράπεζας θεμάτων.

Για τους παραπάνω λόγους η ΕΤΕ προτείνει την μη εφαρμογή της Τράπεζας θεμάτων για την σχολική χρονιά 2021-22 ή την προαιρετική πιλοτική εφαρμογή της με μειωμένη ποσόστωση (π.χ. 25%  από την υπάρχουσα του 50%).

Η πιλοτική εφαρμογή προτείνεται και για την προετοιμασία των μαθητών της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ., ώστε να μην αιφνιδιαστούν την επόμενη σχολική χρονιά, που θα βρίσκονται στην, κρίσιμη για πολλούς από αυτούς, Γ’ τάξη, για την απόκτηση του πτυχίου τους ή την είσοδό τους σε ανώτατες σχολές.

Η εφαρμογή της ΤΘΔΔ θέλει μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή της, γιατί το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς και αποτυχίες.

Το ΔΣ της ΕΤΕ