Δελτίο τύπου της ΕΤΕ σχετικά με τη συνάντηση με τον κ. Βούτσινο

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Μαρούσι, 17-1-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη, ύστερα από αίτημά μας, μελών του ΔΣ της ΕΤΕ με το Γενικό Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜΝ κ. Γεώργιο Βούτσινο, κατά την οποία οι εκπρόσωποι της ΕΤΕ εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην ΕΕΚ και παρουσίασαν τη θέση της ΕΤΕ για το Στρατηγικό Σχέδιο για την ΕΕΚ.

Τα βασικά θέματα που θέσαμε προς συζήτηση μαζί με τις αντίστοιχες θέσεις μας  ήταν:

 1. Λειτουργία ΕΠΑΛ – ΕΚ – ΙΕΚ

Βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της ΕΕΚ είναι τα ΕΠΑΛ και τα ΕΚ. Στα ΕΠΑΛ και τα ΙΕΚ δεν πρέπει να λειτουργούν ίδιες ειδικότητες όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις σήμερα. Απαιτείται ενιαίος σχεδιασμός όλων των δομών της ΕΕΚ σε επίπεδο επιτροπών, τομέων, ειδικοτήτων και προγραμμάτων σπουδών. Πρέπει να συνεχισθεί το πρόγραμμα μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ) και να ξαναρχίσει η διαφημιστική εκστρατεία για την προβολή στην κοινωνία των ΕΠΑΛ και των διεξόδων που αυτά προσφέρουν.

 1. Μαθητεία στα ΕΠΑΛ

Μεγάλες καθυστερήσεις στην εφαρμογή του θεσμού στα ΕΠΑΛ κατά τη φετινή σχολική χρονιά, ανάθεση εποπτών μαθητείας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μεγάλη γραφειοκρατία, καθυστέρηση στην πληρωμή των μαθητευομένων και μη δυνατότητα έκδοσης μειωμένου εισιτηρίου μετακίνησης σε αυτούς, παρότι έχουν την ιδιότητα του μαθητή. Υπάρχει άνιση κατανομή κονδυλίων μεταξύ ΕΠΑΛ και ΙΕΚ.

 1. Ανανέωση εξοπλισμού και βελτίωση Υποδομών στα ΕΠΑΛ και ΕΚ

Ο εξοπλισμός των ΕΚ είναι απαρχαιωμένος και δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ΕΕΚ. Στα περισσότερα ΕΠΑΛ απαιτείται βελτίωση των κτιριακών τους υποδομών και προμήθεια σύγχρονου εποπτικού υλικού. Εκκρεμεί η επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας των ΕΚ. 

 1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της ΕΕΚ, Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. και ο ρόλος της ΑΣΠΑΙΤΕ

Οι εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ στερούνται διαχρονικά επιμόρφωσης στο γνωστικό τους αντικείμενο που σχετίζεται με τις εξελίξεις του επαγγέλματος. Τα Πρότυπα ΕΠΑΛ είναι πολύ λίγα, τα κριτήρια επιλογής τους ασαφή και εμφανίζουν λειτουργικά προβλήματα. Η ΑΣΠΑΙΤΕ, αν και είναι το μοναδικό ΑΕΙ της χώρας που λειτουργεί για να παράγει εκπαιδευτικούς για την ΕΕΚ, δεν έχει συνδεθεί ούτε με τα προγράμματα επιμόρφωσης ούτε με τα Πρότυπα ΕΠΑΛ όπως είχε ζητήσει η ΕΤΕ κατά τη δημόσια διαβούλευση πριν την ψήφιση του Ν 4763/20. Αντίθετα η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ δεν προχωρά την αναβάθμιση του Ιδρύματος μέσω της ένταξής του ως Πανεπιστημιακής Σχολής Εκπαιδευτικών της ΕΕΚ στο ΕΚΠΑ, πρόταση που έχει καταθέσει δημόσια η ΕΤΕ και έχει αποδεχθεί ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ.

 

Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, διήρκησε μιάμιση ώρα και στα πλαίσια της υπήρξε ταύτιση απόψεων σε πολλά ζητήματα, δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις από τον  κ. Βούτσινο, όπως και υποσχέσεις για υλοποίηση σημαντικών δράσεων που θα υλοποιηθούν άμεσα και θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα ο κ. Βούτσινος:

 • Τόνισε ότι τη βασική προτεραιότητα έχει η Επαγγελματική Εκπαίδευση και όχι η Κατάρτιση, δηλώνοντας ότι τα ΕΠΑΛ είναι αυτά είναι που παρέχουν τη στέρεη γνώση πάνω στην οποία μπορεί να βασιστεί η παρεχόμενη από τα ΙΕΚ κατάρτιση σε διάφορους κλάδους της οικονομίας και της παραγωγής. Ζήτησε από τη ΕΤΕ  την υποβολή προτάσεων για βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των ΕΠΑΛ – ΕΚ  & ΔΙΕΚ
 • Αναγνώρισε την ύπαρξη λαθών στον προϋπολογισμό του Στρατηγικού Σχεδιασμού που αφορά τα ποσά που διατίθενται για μαθητεία , τα οποία όμως θα διορθωθούν και έτσι δεν θα υπάρχει πλέον άνιση κατανομή κονδυλίων μεταξύ ΕΠΑΛ και ΙΕΚ
 • Μας ενημέρωσε ότι περνάνε για έγκριση αυτή την εβδομάδα από το ΚΣΕΕΚ προτάσεις του ΙΕΠ για νέα προγράμματα σπουδών πέντε τομέων των ΕΠΑΛ της Β΄ τάξης
 • Παραδέχθηκε ότι φέτος δεν έγινε διαφήμιση των ΕΠΑΛ αλλά υποσχέθηκε ότι το προσεχές καλοκαίρι θα υπάρξει μεγάλη διαφημιστική καμπάνια για ολόκληρη την ΕΕΚ
 • Συμφώνησε για τα προβλήματα που αναφέραμε ότι υπάρχουν στο θεσμό της μαθητείας, δεσμεύτηκε να ρυθμίσει το θέμα της έκδοσης κάρτας μειωμένου μαθητικού εισιτηρίου και ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει από τον επόμενο μήνα η διαδικασία της λειτουργίας του θεσμού της μαθητείας την επόμενη σχολική χρονικά, έτσι ώστε να μην εμφανιστούν ξανά οι καθυστερήσεις και οι επόπτες να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Τέλος δήλωσε ότι θα καταβάλει προσπάθεια για να εξασφαλίσει περισσότερες θέσεις μαθητείας, τόσο στο Δημόσιο αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.
 • Μας ενημέρωσε ότι μέσα την επόμενη διετία θα υπάρξει πλήρης  επικαιροποίηση  και ανανέωση όλου του εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΚ (114.000.000 €)
 • Δικαιολόγησε την απουσία θεμάτων που αφορούν τα ΕΠΑΛ στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΕΕΚ, στην ύπαρξη παράλληλα αντίστοιχου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον οποίο περιλαμβάνονται  πολλά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των ΕΠΑΛ.
 • Αναφορικά με τις επικαλύψεις ειδικοτήτων δήλωσε ότι υπάρχει επιτροπή που συνέστησε ο ίδιος, η οποία επεξεργάζεται τα στοιχεία και θα υπάρξουν πολλές διορθώσεις κυρίως στο επίπεδο των ΙΕΚ
 • Για το θέμα της επιμόρφωσης, ανακοίνωσε τον προγραμματισμό επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών επαγγελματικών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ σε μεγάλη κλίμακα, μέσω ενός προγράμματος που συμπράττουν ο ΕΟΠΠΕΠ, το ΙΕΠ, το ΠΑΔΑ και οι κοινωνικοί εταίροι. Τα Π.ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν ως κέντρα μιας διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όλων των ΕΠΑΛ.
 • Για την ΑΣΠΑΙΤΕ δεσμεύτηκε ότι θα εμπλακεί άμεσα στην επιμόρφωση είτε ως Ίδρυμα με τα Παραρτήματά της, είτε με καθηγητές της που θα προταθούν από αυτή.
 • Τέλος για τα Π. ΕΠΑΛ είπε ότι από την αρχή είναι επιθυμία του η σύνδεσή τους με την ΑΣΠΑΙΤΕ και το επιδιώκει, και ζήτησε από την ΕΤΕ τις προτάσεις της για τις περιοχές ίδρυσης των υπολοίπων 19 Π.ΕΠΑΛ και πως αυτά μπορούν να συνδεθούν με την ΑΣΠΑΙΤΕ.

 

Οι εκπρόσωποι  της ΕΤΕ,  δεσμεύτηκαν ότι θα στείλουν άμεσα στον κ. Βούτσινο τις προτάσεις της ένωσης για τα θέματα που τους ζήτησε, με την σημαντική παρατήρηση ότι η διαφημιστική καμπάνια για την επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει απαραίτητα να αρχίσει στις αρχές της Άνοιξης και όχι το Καλοκαίρι.

 

Το ΔΣ της ΕΤΕ