Διαμαρτυρία για έγγραφο – αίτημα  της ΟΛΜΕ προς την Υπουργό Παιδείας

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Μαρούσι, 15-2-2022

                                                                                                                              Αρ.πρωτ.  10

Προς:  κ. Θεόδωρο Τσούχλο (Πρόεδρο ΟΛΜΕ)  

                                                                                Μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ

Θέμα: Διαμαρτυρία για έγγραφο – αίτημα  της ΟΛΜΕ προς την Υπουργό Παιδείας

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της ΟΛΜΕ,

                    Μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ

Με έκπληξη και αγανάκτηση διαβάσαμε στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ, το Α.Π. 929/14-2-22 έγγραφό σας προς την Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως, με τίτλο “Αναγνώριση προσόντων των εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01 και κατάταξή τους στους κλάδους ΠΕ 17 και ΠΕ 18”.

Με το έγγραφό σας αυτό ζητάτε από την Υπουργό να εντάξει στους κλάδους ΠΕ17 και ΠΕ18  εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01, αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κατόχους Πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών της ΠΑ.ΤΕ.Σ. /Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. οι οποίοι παρακολούθησαν επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους, ετήσιας διάρκειας και κατόπιν σχετικών γραπτών και προφορικών εξετάσεων έλαβαν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η θέση  αυτή της ΟΛΜΕ, εκθέτει την Ομοσπονδία και δημιουργεί απογοήτευση στα χιλιάδες μέλη της ΕΤΕ (και σε όλες τις ειδικότητες πιστεύουμε), διότι επικαλείται νομοθεσία που έχει καταργηθεί, καταστρατηγεί την υπάρχουσα νομοθεσία και ενισχύει την άποψη ότι τα πιστοποιητικά παρακολούθησης μπορούν να αντικαταστήσουν Πανεπιστημιακές σπουδές. Η συγκεκριμένη ρύθμιση το 2000, «πέρασε βράδυ» από τη Βουλή και ο τότε Υπουργός την «πάγωσε » μετά την έντονη διαμαρτυρία της ΟΛΜΕ.

Συγκεκριμένα:

  • Οι κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ17 και ΠΕ18  που αναφέρετε ακόμα και στον τίτλο του εγγράφου σας έχουν καταργηθεί εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν αντικατασταθεί με άλλους  κλάδους που έχουν συμπεριλάβει όλους τους Εκπαιδευτικούς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Υπάρχει άγνοια στην ΟΛΜΕ ή σκοπιμότητα που προέρχεται από την επιθυμία κάποιων μελών της να δημιουργηθούν ξανά κατηγορίες εκπαιδευτικών διαφορετικών ταχυτήτων;
  • Το Άρθρο 14 του Ν.2817/2000 το οποίο επικαλείστε στο έγγραφό σας έχει καταργηθεί με το Ν.4415/16  άρθρο 39γ, οφείλατε να το γνωρίζετε.
  • Τα σεμινάρια (επί πληρωμή) που αναφέρετε, πραγματοποιήθηκαν στο ΤΕΙ Κοζάνης, χωρίς όμως τις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπει ο σχετικός νόμος (Ν.2817/2000, άρθρο 14).

Κύριε πρόεδρε

Το  έγγραφο αυτό αποτελεί ντροπή για την ΟΛΜΕ και απαιτούμε την άμεση ανάκλησή του.

 

Για το ΔΣ της ΕΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

Νικόλαος Βασαγιώργης

Νικόλ Βρυσούλη