13-14 Ιουνίου ο διαγωνισμός για τις Τεχνικές Ειδικότητες

ΕΠΑΛ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

(προκηρύξεις 4Π/2008 και 5Π/2008)

 

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι ο γραπτός διαγωνισμός για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει των προκηρύξεων 4Π/2008 (ΦΕΚ 531/15.10.2008, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και 5Π/2008 (ΦΕΚ 530/15.10.2008, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Ιουνίου 2009.

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.