Ανακοίνωση – Ανοικτή  Επιστολή της ΕΤΕ στην Κυβέρνηση – Το ΥΠΑΙΘ να ρυθμίσει σήμερα το θέμα της  ΑΣΠΑΙΤΕ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Μαρούσι, 3132022

Ανακοίνωση – Ανοικτή  Επιστολή της ΕΤΕ στην Κυβέρνηση

Το ΥΠΑΙΘ να ρυθμίσει σήμερα το θέμα της  ΑΣΠΑΙΤΕ

Η ΕΤΕ από τον Φεβρουάριο του 2021 δημοσιοποίησε πρόταση (https://www.ete.gr/archives/1984) για την μετεξέλιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η πρόταση αυτή είναι αποτέλεσμα πολύχρονων μελετών. Την απέστειλε στον Πρωθυπουργό, την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, τα πολιτικά κόμματα, την ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, και σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.     

Από το ΥΠΑΙΘ δεν υπήρξε απάντηση, τα πολιτικά κόμματα συμφώνησαν.

Το ΕΚΠΑ και η ΑΣΠΑΙΤΕ συμφώνησαν και πρότειναν στην  κ. Υπουργό να εγκρίνει την σύμπραξη.  Μάλιστα το ΕΚΠΑ το εκφράζει και στην πρότασή του για τον στρατηγικό σχεδιασμό. Η ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έχει αποφασίσει για την σύμπραξη με το ΕΚΠΑ και έχει υποβάλλει  πρόταση προς την Υπουργό. Σημειώνουμε ότι  τα δύο ιδρύματα έχουν τεράστια εμπειρία στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.

Το ΠΑΔΑ, μετά από ενημέρωση για την πρόθεση του ΥΠΑΙΘ να εντάξει σε αυτό την ΑΣΠΑΙΤΕ ως Μονοτμηματική Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, με απόφαση της Συγκλήτου (5/29-03-2022  ΑΔΑ: Ε9ΜΥ46Μ9ΞΗ-ΘΓ1) εξέφρασε ομόφωνα τη διαφωνία του.

Η κοινότητα της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι πλέον ανάστατη. Το ίδιο και οι απόφοιτοι, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Οι φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ απαιτούν λύση. Η σχολή από σήμερα τελεί υπό κατάληψη.                                                                     

Η αναβάθμιση της σχολής θα είναι η έμπρακτη απόδειξη για το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Συνεπώς η σύμπραξη ΕΚΠΑ – ΑΣΠΑΙΤΕ είναι  μονόδρομος. Η επαγγελματική εκπαίδευση και Κατάρτιση έχουν ανάγκη από μια Πανεπιστημιακή Σχολή Εκπαιδευτικών για όλους τους τομείς της επαγγελματική εκπαίδευσης. Κάθε άλλη λύση και πρακτικές αναγκαστικής απορρόφησης, όπως αυτή που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, σε μη συναφή ως προς το σκοπό λειτουργίας της ΑΣΠΑΙΤΕ Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, είναι προς λάθος κατεύθυνση, θα δημιουργήσουν  προβλήματα με απρόβλεπτες συνέπειες οι οποίες θα βαρύνουν αποκλειστικά την σημερινή Κυβέρνηση.

Το ΔΣ της ΕΤΕ